Läpivienti ja paloturvallisuus

Kiinteistön paloturvallisuus koostuu monista eri tekijöistä, jotka jokaisen kiinteistön omistajan ja haltijan on syytä huomioida. Rakenteiden paloturvallisuus on keskeistä, kun puhutaan ihmishenkien ja omaisuuden turvaamisesta tulipalotilanteessa. Suomessa rakennukset on rakennettu niin, että tulipalo ja myrkylliset palokaasut eivät pääse leviämään palo-osastosta toiseen. Osastojen välillä on ovia ja ikkunoita, seinien ja kattojen läpi viedään ilmastointiputkia ja kaapelikanavia. Nämä muodostavat osastojen väliset läpiviennit, jotka takaavat paloturvallisuuden kiinteistöön.

Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että rakennuksien jokainen kerros on oma palo-osastonsa, nk. kerrososastointi. Lisäksi osastointia vaaditaan eri käyttötarkoituksen omaavilta tiloilta (esim. toimisto – autohalli), nk. käyttötapaosastointi, ja suuret saman käyttötarkoituksen alueet ovat jaettu omiin palo-osastoihinsa (isot toimistot / teollisuuslaitokset), nk. pinta-alaosastointi.

Palo-osastointiin tulee muutoksia, kun osastojen läpi vedetään LVIS-putkia (lämmitys, vesi ja viemäri, ilmanvaihto ja sähkö), sähkö- ja tietoliikennekanavia, rakennettuja kulkuaukkoja (erilaiset oviratkaisut ja luukut) tai katseluaukkoja (ikkunat). Näiden tulee täyttää pääsääntöisesti vähintään puolet itse osastoivien rakenteiden, kuten seinän, katon tai katon eristävyys- ja palokestovaatimuksista. 

Tämän kokonaisuuden hallinnassa tarvitaan laajaa asiantuntimusta palo- ja pelastustoimen turvallisuudesta sekä rakennustekniikasta. Inspectan uudella palvelukokonaisuudella kiinteistön omistajalle syntyy kattava ymmärrys tilojensa läpivienneistä sekä niiden paloturvallisuuden ja pelastusturvallisuuden tasosta. Läpivienti ja sen paloturvallisuuden tarkastukset ovat aina asiakkaan tarpeista lähteviä. Palvelu auttaa hallitsemaan tiloista, toiminnasta ja laitteista syntyviä turvallisuusvaatimuksia.

Lopputuloksena saat pöytäkirjan, jossa kaikki havaitut läpiviennit sekä niiden paloturvallisuus on dokumentoitu, niiden kunto on arvioitu ja tarvittaessa annettu suositus läpivientien korjaamisesta. Tämän tiedon avulla voit helposti kilpailuttaa urakoitsijan, joka korjaa havaitut puutteet.

Läpiviennit ja niiden paloturvallisuuden tarkastukset

  • Kattava käsitys rakenteiden palo-osastoinnin ja läpivientien paloturvallisuuden nykytasosta

  • Tukee paloturvallisuuden kehittämistä, luotettava arvio jatkokehittämisen tueksi

  • Helpottaa korjaustoimenpiteiden teettämistä sekä säästää kustannuksia

 

PelL 9§ (rakennusten palo- ja poistumisturvallisuus)
Suomen Rakentamismääräyskokoelman E1-sarjan 7 -luku palojen leviämisen estämisestä osasto