Automaattisen sammutusjärjestelmän tarkastus

 :

Automaattisen sammutusjärjestelmän tarkastus

Oikein toimivat automaattiset sammutusjärjestelmät pelastavat parhaimmillaan ihmishenkiä. Automaattiset sammutusjärjestelmät on kuitenkin tarkastettava säännöllisesti – näin voidaan varmistaa, että laitteistot kuten sprinklerit toimivat luotettavasti myös mahdollisessa palotilanteessa.

Säännöllinen automaattisten sammutusjärjestelmien tarkastus osoittaa kiinteistön omistajalle tai haltijalle automaattisen sammutusjärjestelmän kunnon. Sammutusjärjestelmän tarkastuksen jälkeen toimitamme pöytäkirjan, joka sisältää tarkastuksen tulokset sekä tietoa mahdollisista korjausta edellyttävistä seikoista, järjestelmälle tehdyn huollon riittävyydestä sekä laitteiston soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa. 

Suomen lainsäädännön mukaan automaattiset sammutusjärjestelmät ja niiden tarkastus on tehtävä käyttöönotettaessa. Tämän jälkeen laitteistosta riippuen kahden tai neljän vuoden välein (sprinklerien tarkastus ja vesisumujen tarkastus 2 vuotta, kaasujärjestelmien ja puukerrostaloissa olevien sammutusjärjestelmien tarkastus 4 vuotta).

Lakisääteisten tarkastusten lisäksi Inspecta tarjoaa lisäpalveluita, kuten sprinklerisuunnitelmien arviointia uudishankkeissa sekä sprinkleriputkistojen kuntoarviointeja. Näiden palveluiden avulla paloturvallisuutta voidaan entisestään parantaa. Palvelujen ajankohta ja sisältö on juostavasti sovittavissa asiantuntijoidemme kanssa.

Automaattisen sammutusjärjestelmän tarkastuksen edut:

  • Ennaltaehkäisee palovahinkoja

  • Lisää turvallisuutta rakennuksessa

  • Vähentää vikojen ja häiriöiden aiheuttamia kustannuksia

  • Varmistaa laitteiden asianmukaisen huollon

  • Varmistaa järjestelmien vastaavan lainsäädännön vaatimuksia