Pelastustoimen turvallisuuden ja paloturvallisuuden tarkastukset

 :

Pelastustoimen turvallisuuden ja paloturvallisuuden tarkastukset

Miten yrityksesi paloturvallisuus on organisoitu? Ovatko toimitilasi henkilöstölle pelastustoimiltaan turvalliset? Milloin savunpoistojärjestelmäsi tai paloilmoittimesi on viimeksi tarkastettu? Pelastustoimen turvallisuuden ja paloturvallisuuden tarkastukset kuuluvat yrityksen yhteen keskeisimmistä osa-alueista. Riskitilanteita ja onnettomuuksia voi sattua, mikäli paloturvallisuuden hallinta, henkilökunnan koulutus ja toimitilojen pelastustoimien turvallisuus ei ole kunnossa, tai paloturvallisuutta ja palotoimia ei tarkasteta, huolleta tai käytetä oikein.

Inspectan paloturvallisuuden ja pelastustoimien turvallisuuden tarkastuksen tuella kiinteistön omistajalle ja toiminnan harjoittajalle syntyy kokonaisvaltainen ymmärrys palo- ja pelastusturvallisuuden tasosta omissa tiloissaan. Osaamisemme ulottuu hallinnollisesta paloturvallisuudesta toimitiloihin ja laitteiden pelastustoimien koko elinkaareen: käyttöönotto-, varmennus- ja määräaikaistarkastuksiin sekä kuntoarviointeihin.

Paloturvallisuuden vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa yrityksen tai kiinteistön paloturvallisuuden ja pelastustoimen tarkastuksien avulla turvallisuutta kartoitetaan neljästä eri näkökulmasta: hallinnollinen turvallisuus, toimitilaturvallisuus, henkilöstöturvallisuus ja tietoturvallisuus. Pelastustoimien tarkastuksen palvelussamme arvioidaan, että kaikki osa-alueet täyttävät niitä koskevan vaatimustenmukaisuuden ja painotetaan paloturvallisuuden huomioimista yrityksen johtamisessa ja päivittäisessä toiminnassa.

Myös paloturvallisuusjärjestelmillä on kaikilla ratkaiseva rooli paloturvallisuuden varmistamisessa: Paloilmoittimet sekä sammutus- ja savunpoistojärjestelmät pelastavat ihmishenkiä, helpottavat pelastustoimintaa ja auttavat tarpeettomien kustannusten ja menetysten minimoimisessa. Hyvin toimivat järjestelmät tunnistavat alkavat tulipalot tehokkaasti, sammuttavat ne nopeasti sekä auttavat poistamaan haitalliset savut rakennuksesta. Läpivientien tarkastuksilla varmistetaan, että tulipalo ja myrkylliset palokaasut eivät pääse leviämään palo-osastosta toiseen.

Paloturvallisuuden tarkastuksessa ja pelastustoimien tarkastuksessa varmistamme pistokokein laitteet, kuten paloilmoittimet, sammutus- tai savunpoistojärjestelmät että ne toimivat moitteettomasti. Tarkistamme myös, että järjestelmä soveltuu käyttötarkoitukseensa, huolto- ja kunnossapito-ohjelma on ajan tasalla ja että huollot on suoritettu laadukkaasti huolto- ja kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Paloturvallisuuden tarkastuksen ja pelastustoimen tarkastuksen jälkeen toimitamme pöytäkirjan, joka sisältää tarkastuksen tulokset ja mahdolliset edellytettävät toimenpiteet.

Paloturvallisuuden tarkastukset ovat aina asiakkaan tarpeista lähteviä. Palvelut auttavat hallitsemaan niin tiloista, toiminnasta kuin laitteistakin syntyviä turvallisuusvaatimuksia.

Palotarkastuksen ja pelastustoimen tarkastusten edut:

  • Parantaa palo-, henkilö- ja fyysistä turvallisuutta

  • Antaa luotettavan ja puolueettoman kuvan palo- ja pelastustoimen turvallisuuden todellisesta tasosta.

  • Vähentää vikojen ja häiriöiden aiheuttamia kustannuksia

  • Varmistaa laitteiden asianmukaisen huollon

  • Varmistaa järjestelmien vastaavan lainsäädännön vaatimuksia