Painelaitteiden tarkastus

 :

Painelaitteiden tarkastus

Painelaitetarkastusten pohjalta saadaan runsaasti tietoa, jota voidaan käyttää painelaitteiden turvallisuuden varmistamiseen ja painelaitteiden eliniän pidentämiseen. Painelaitteiden tarkastuksen tulokset toimivat arvokkaana palautteena laitteiden kunnossapidolle ja antavat varhaisia varoitusmerkkejä tulevista ongelmista, jolloin kustannuksilta, äkillisiltä käyttöhäiriöiltä ja pahimmassa tapauksessa henkilövahingoilta voidaan välttyä.

Painelaitteiden tarkastus on siis paljon muutakin kuin lakien ja määräysten noudattamista. Kokenut painelaitteiden tarkastaja huomaa heti, jos laatu ei vastaa standardeja, ja voi täten vaikuttaa myönteisesti sekä tuotantoon että painelaitetuotteen laatuun.

Tarkastamme kaikenlaisia painelaitteita pienistä autoklaaveista suuriin voimalaitosten kattiloihin. Teemme painelaitteen tarkastuksia laitteiston elinkaaren jokaisessa vaiheessa: suunnittelusta valmistukseen, asennukseen, käyttöön, kunnossapitoon ja modernisointiin. Monet painelaitteiden tarkastuksista ovat lainsäädäntöön perustuvia ja niistä vaaditaan virallinen pöytäkirja. Toisten lähtökohdat ovat kaupallisia, ja ne tehdään asiakkaan erityisvaatimusten mukaisesti. Inspecta on erikoistunut suurten huoltoseisokkien painelaitteiden tarkastusten suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Turvallisuus vaati ammattitaitoista ja kokenutta henkilöstöä, käytännönläheisiä toimintatapoja ja selkeää dokumentointia. Rehellisyys ja kunnioitus yhteistyökumppaneita kohtaan ovat meille itsestäänselvyyksiä ja teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa.

Painelaitteen tarkastuksen edut

  • Painelaitteen vahinkojen riski pienenee

  • Painelaitteiston käytettävyys paranee

  • Painelaitteiden tarkastukset tarjoavat hyvän perustan huoltojen ja investointien suunnittelulle

  • Inspectalla on erinomainen tekninen osaaminen, kattava palveluvalikoima ja laaja toimipisteverkosto