Perusteellinen nosturin 10-vuotistarkastus liikkuvalle nosturikalustolle

 :

Perusteellinen nosturin 10-vuotistarkastus liikkuvalle nosturikalustolle

Määräaikaistarkastus nosturille on tehtävä noin 10 vuoden välein, jossa tutkitaan mahdollisia säröjä ja vaurioita ainetta rikkomattomilla NDT-menetelmillä. Perusteellisella nosturin 10 vuotistarkastuksella lisätään nosturin sekä muiden nosturikalustojen käyttöturvallisuutta ja saadaan tarkkaa tietoa laitteiston kunnosta ja elinkaaresta. Tarvittaessa määräaikaistarkastuksen ohessa voidaan myös purkaa kohteita, joita ei muuten voida tarkastaa.

Käyttämällä kehittyneitä tarkastusmenetelmiä, kuten digitaalista radiografiaa, endoskopiaa ja öljyanalyysiä, voidaan usein vähentää nosturilaitteen purkamistarvetta tarkastusta varten. Näiden menetelmien ja perustuullisen nosturin 10 vuotistarkastuksen ansiosta voidaan lyhentää nosturin seisonta-aikaa ja alentaa tarkastuksen kokonaiskustannuksia. 

Inspectan tarkastajat voivat määritellä tarkastusajankohdan ja purkamistarpeen huomioiden nosturin käytön, kunnossapitohistorian ja sen rakenteessa esiintyvät tyypilliset viat. Näin määräaikaiset nosturitarkastukset voidaan suorittaa taloudellisesti järkevästi, turvallisuusnäkökohdista tinkimättä.

Nosturiosaamisen lisäksi Inspecta on Suomen edelläkävijä NDT-menetelmien hyödyntämisessä. Meiltä saat siis molempien alojen asiantuntemuksen helposti yhtenä palvelukokonaisuutena.

Edut:

  • Lyhentää nosturin seisonta-aikaa

  • Säästää kustannuksia

  • Myyntitilanteessa voi nostaa jälleenmyyntiarvoa

  • Vauriot havaitaan ja saadaan korjattua ennen vahinkojen syntymistä.

  • Vältytään vaurioiden aiheuttamilta taloudellisilta menetyksiltä.

  • Vältytään vaurioista johtuvilta tapaturmilta sekä tapaturmista aiheutuvilta inhimillisiltä menetyksiltä ja kustannuksilta.