Mittauslaitteiden varmennus (vakaus)

 :

Mittauslaitteiden varmennus (vakaus)

Varmennus luo luottamusta kaupan molempia osapuolia kohtaan. Varmennuspalveluidemme avulla voidaan varmistaa, että mittauslaitteet toimivat suunnitellulla tavalla, oikein ja tarkasti. Inspecta varmentaa erilaisia mittauslaitteita, joita käytetään kaupankäynnissä ja hinnan määrityksessä. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi teollisuusvaa’at ja polttonestemittarit.

Varmennuspalveluita tarvitaan useilla eri toimialoilla. Vähittäis- ja tukkukaupassa varmennamme esimerkiksi vaakoja, anniskelulaitteita ja polttonestemittareita. Varmennus on tärkeää myös teollisuudessa, jossa varmennamme auto- ja junavaakoja sekä säiliöautojen mittauslaitteita. Inspecta toimii myös tarkastuslaitoksena pakattaessa e-merkinnällä varustettuja tuotteita, kuten keksejä, muroja tai shampoota. Kyseinen merkintä on osoitus tuotteeseen merkityn määrän luotettavuudesta.

Inspecta tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman mittauslaitteiden arviointipalveluita: tarjoamme vaatimuksenmukaisuuden arviointia MID- ja NAWI-direktiivien mukaisesti, tyyppitarkastuksia sekä ensi- ja määräaikaisvakauksia. Varmistamme aina, että käytetyt menetelmät ovat luotettavia ja mittanormaalit ovat jäljitettäviä kansallisiin ja kansainvälisiin mittanormaaleihin. Osoituksena laadusta, riippumattomuudesta, puolueettomuudesta ja koskemattomuudesta varmennuspalvelumme ovat akkreditoituja*. 

*Inspecta Tarkastus Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima tarkastuslaitos I001, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17020

Varmennustilauksissa palvelee valtakunnallinen palvelunumeromme 010 521 680!

Edut

  • Varmistaa mittauslaitteiden tarkkuuden (vaa’at, polttonestemittarit jne.)
  • Varmistaa, että saat sen mistä maksat: oikeat määrät, ei ylikuormaa
  • Säästää kustannuksissa minimoimalla väärien mittausten riskin
  • Auttaa vastaamaan asiakkaiden tuotteiden määrään liittyviin kysymyksiin