Palo- ja pelastustoimen turvallisuustarkastukset

 :

Palo- ja pelastustoimen turvallisuustarkastukset

Miten yrityksesi turvallisuus on organisoitu? Ovatko toimitilasi henkilöstölle turvalliset? Milloinka savunpoistojärjestelmäsi tai paloilmoittimesi on viimeksi tarkastettu? Palo- ja pelastustoimen turvallisuus on yrityksen turvallisuudessa yksi keskeisimmistä osa-alueista. Riskitilanteita ja onnettomuuksia voi sattua, mikäli turvallisuuden hallinta, henkilökunnan koulutus ja toimitilojen turvallisuus ei ole kunnossa, tai paloturvallisuusjärjestelmiä ei huolleta, tarkasteta tai käytetä oikein.

Inspectan palo- ja pelastustoimen turvallisuustarkastuksien tuella kiinteistön omistajalle ja toiminnan harjoittajalle syntyy kokonaisvaltainen ymmärrys palo- ja pelastusturvallisuuden tasosta omissa tiloissaan. Osaamisemme ulottuu hallinnollisesta turvallisuudesta toimitiloihin ja laitteiden koko elinkaareen: käyttöönotto-, varmennus- ja määräaikaistarkastuksiin sekä kuntoarviointeihin.

Paloturvallisuuden vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa yrityksen tai kiinteistön palo- ja pelastustoimen turvallisuutta kartoitetaan neljästä näkökulmasta: hallinnollinen turvallisuus, toimitilaturvallisuus, henkilöstöturvallisuus ja tietoturvallisuus. Palvelussa arvioidaan, että kaikki osa-alueet täyttävät niitä koskevan vaatimustenmukaisuuden ja painotetaan paloturvallisuuden huomioimista yrityksen johtamisessa ja päivittäisessä toiminnassa.

Myös paloturvallisuusjärjestelmillä on kaikilla ratkaiseva rooli paloturvallisuuden varmistamisessa: Paloilmoittimet sekä sammutus- ja savunpoistojärjestelmät pelastavat ihmishenkiä, helpottavat pelastustoimintaa ja auttavat tarpeettomien kustannusten ja menetysten minimoimisessa. Hyvin toimivat järjestelmät tunnistavat alkavat tulipalot tehokkaasti, sammuttavat ne nopeasti sekä auttavat poistamaan haitalliset savut rakennuksesta. Läpivientien tarkastuksilla varmistetaan, että tulipalo ja myrkylliset palokaasut eivät pääse leviämään palo-osastosta toiseen.

Laitetarkastuksissa varmistamme pistokokein, että paloilmoittimet, sammutus- tai savunpoistojärjestelmät toimivat moitteettomasti. Tarkistamme myös, että järjestelmä soveltuu käyttötarkoitukseensa, huolto- ja kunnossapito-ohjelma on ajan tasalla ja että huollot on suoritettu laadukkaasti huolto- ja kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Tarkastuksen jälkeen toimitamme pöytäkirjan, joka sisältää tarkastuksen tulokset ja mahdolliset edellytettävät toimenpiteet.

Turvallisuustarkastukset ovat aina asiakkaan tarpeista lähteviä. Palvelut auttavat hallitsemaan niin tiloista, toiminnasta kuin laitteistakin syntyviä turvallisuusvaatimuksia.

Edut:

  • Parantaa palo-, henkilö ja fyysistä turvallisuutta
  • Antaa luotettavan ja puolueettoman kuvan palo- ja pelastustoimen turvallisuuden todellisesta tasosta.
  • Vähentää vikojen ja häiriöiden aiheuttamia kustannuksia
  • Varmistaa laitteiden asianmukaisen huollon
  • Varmistaa järjestelmien vastaavan lainsäädännön vaatimuksia