Hissien ja liukuportaiden tarkastus

 :

Hissien ja liukuportaiden tarkastus

Mietimme vain harvoin, onko käyttämämme hissi turvallinen. Emme myöskään huolehdi liukuportaan kunnosta sillä kulkiessamme. Pidämme siis itsestään selvänä, että elin- ja työympäristömme on toimiva ja turvallinen. Turvallisuus edellyttää kuitenkin laitteistoiden säännöllistä huoltoa ja vuosittaisia tarkastuksia.

Tarkastus on paljon muutakin kuin lakien ja määräysten noudattamista. Kyse on paitsi työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuudesta, myös liiketoiminnan kannattavuudesta. 

Tarkastusten ja hissin elinkaareen liittyvien arviointien pohjalta saadaan runsaasti tietoa, jota voidaan käyttää hissien tai liukuportaiden eliniän pidentämiseen. Tulokset toimivat arvokkaana palautteena kunnossapidolle ja antavat varhaisia varoitusmerkkejä tulevista ongelmista, jolloin kustannuksilta, kulumisesta johtuvilta käyttöhäiriöiltä ja pahimmassa tapauksessa henkilövahingoilta voidaan välttyä.

Inspecta tarkastaa kaikenlaisia ​​hissejä ja liukuportaita. Teemme tarkastuksia laitteiston elinkaaren jokaisessa vaiheessa; suunnittelusta valmistukseen, asennukseen, käyttöön, kunnossapitoon ja modernisointiin. Osa tarkastuksista on lakisääteisiä, jolloin laitteiden omistajilla on vastuu noudattaa viranomaisten asettamia vaatimuksia. Inspecta tarjoaa myös lisäpalveluja, kuten takuuaikaisia katselmuksia, kuntoarvioita ja käytettävyyden arviointeja. Näiden palveluiden avulla laitteistojen turvallisuutta ja käytettävyyttä voidaan entisestään parantaa ja ennakoida tulevia kustannuksia.

Inspectan palvelun perustana on ammattitaitoinen ja kokenut henkilöstö, käytännönläheiset toimintatavat ja selkeä dokumentointi. Rehellisyys ja kunnioitus yhteistyökumppaneita kohtaan ovat meille itsestäänselvyyksiä ja teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa. 

Edut

  • Vahinkojen riski pienenee
  • Laitteiston käytettävyys paranee
  • Tarkastukset tarjoavat hyvän pohjan huoltojen ja investointien suunnittelulle
  • Asiantuntijapalvelut tarjoavat oikean vaihtoehdon elinkaaren jokaiseen vaiheeseen takuuajasta elinkaaren loppuun
  • Inspectalla on erinomainen tekninen osaaminen, kattava palveluvalikoima ja laaja toimipisteverkosto