3D-mittaus

 :

3D-mittaus

3D on moderni tapa mitata ja skannata monimuotoisia esineitä nopeasti ja tarkasti. Tästä syystä 3D-mittausta voidaan hyödyntää useilla teollisuudenaloilla monenlaisissa tilanteissa. Mittauksen avulla voidaan optimoida eri laitteiden asetuksia ja säätöjä, mikä tuo usein merkittäviä säästöjä: optimaalisesti säädetyt laitteet toimivat häiriöttömämmin ja kuluminen on vähäisempää, jolloin suunnittelemattomat seisokit vähenevät. Inspecta käyttää 3D-mittauspalveluissa tarkkaa teollisuuden lasertakymetri- ja laser tracker -teknologiaa.

Optista 3D-mittausta voidaan käyttää vaativissa mittauskohteissa, kuten uuden laitteiston asennuksessa, tuotantoprosessien linjauksessa ja kalibroinnissa, tai erillisen ison kappaleen mittojen ja sijainnin määrittelyssä. 3D on hyvä työkalu esimerkiksi paikoissa, joissa tarvitaan erityisen tarkkoja mittaustuloksia tai vaikeasti siirreltäviä kohteita mitattaessa. 3D-teknologiaa voidaan hyödyntää myös kappaleen paikalleen sovittamisessa; mittaus osoittaa selkeästi, mikäli asennettava kohde ei mahdu suunnitellulle paikalleen.

Perinteisiin mittausmenetelmiin verrattuna 3D-mittaus säästää aikaa jopa 70 %. Kannettavalla koordinaattijärjestelmällä mittaaminen on nopeaa, eikä tukirakenteita tarvitse rakentaa. Mitattava kohde voi olla mittauksen aikana missä tahansa asennossa, eikä kohdetta tarvitse liikuttaa. Mittaus voidaan suorittaa joko kojekoordinaatistossa ja/tai kappaleen omassa koordinaatistossa. Mittauspisteiden identifioimiseen käytetään erilaisia mitta-apuvälineitä kuten tähystarroja, erilaisia tähyksiä ja telaratsuja. Mittauksessa voidaan käyttää myös laserosoittimella varustettua, pinnasta suoraan mittaavaa takymetria. Näin mitattavaan kappaleeseen ei tarvitse koskea, mikä mahdollistaa kohteen mittaamisen myös korkeaa hygieniatasoa vaativassa toiminnassa kuten elintarviketeollisuudessa.

Mittauksen tulokset ovat käytettävissä reaaliajassa mittauskojeeseen kytketyllä tietokoneella. Mittauksesta tuotetaan graafinen raportti, jolloin mittaustulosten vertaaminen esimerkiksi laitteen säätöjen jälkeen on helppoa. Tuloksia voidaan käyttää myös CAD-ohjelmistossa, joka helpottaa tulevia suunnitteluja. Suomessa Inspectalle on myönnetty 3D-mittauksesta pyörivien rumpujen ja uunien mittauksesta hyödyllisyysmallisertifikaatti FI 8330 (vastaa patenttia)

Edut

  • Mahdollistaa nopeat ja tarkat mittaukset sekä mittaustulokset
  • Vähentää suunnittelematonta seisokkiaikaa
  • Säästää aikaa ja rahaa
  • Vältetään tukirakenteiden rakentaminen