Varmennustodistus rakennustuotteelle

 :

Varmennustodistus rakennustuotteelle

Miten voin varmistua rakennustuotteen kelpoisuudesta suomalaisessa rakennuskohteessa? Suomessa varmennustodistuksella voi osoittaa viranomaisvaatimusten täyttymisen silloin, kun CE-merkintää ei voi käyttää.

Varmennustodistus -merkkiä voidaan käyttää silloin kuin rakennustuotteelle ei voida käyttää CE-merkintää. CE-merkintää ei voida käyttää tyypillisesti silloin, kun eurooppalaista yhdenmukaistettua EN-tuotestandardia ei ole laadittu tuotealueelle. Varmennustodistuksen käyttö perustuu tuotehyväksyntälakiin (Laki eräiden rakennustuotteiden hyväksynnästä 954/2012) ja Ympäristöministeriö on hyväksynyt  Inspectan varmennustodistuksia myöntäväksi hyväksytyksi toimielimeksi.

Varmennustodistus-merkkiä voi käyttöalueina ovat mm. valmisbetoni, massiivibetoniset laattaelementit, puuelementit,  kuormia siirtävät metalliosat, betoniraudoitteet, juotosbetoni jne. Tuotteesta tai kuormakirjasta löytyvä varmennustodistus-merkki todistaa, että tuote täyttää varmennustodistuksen myöntämisperusteiden (=viranomaismääräykset  ja –ohjeet) vaatimukset.
Sertifiointiprosessissa tuotteiden vaatimustenmukaisuus, laatu ja laadunvalvonta tarkastetaan tarkastuskäynnillä. Sertifiointiin kuuluu tuotantolaitoksen alkutarkastus, tuotteen alkutestaus ja tuotteen varmentaminen. Sertifikaatin voimassaolon edellytyksenä on tuotteiden jatkuva laadunvalvonta ja tuotantolaitoksessa tehtävät tarkastuskäynnit.Varmennustodistuksen myöntämisperusteet on saatavilla ohessa kohdassa sivun oikeassa reunassa laatikossa Aiheeseen liittyvät.

Katso myös Ympäristöministeriön rakennustuotteita koskevat tuotehyväksyntämenettelyt.

Varmennustodistuksen hankinnan edut

  • Osoittaa tuotteen täyttävän suomalaiset  viranomaisvaatimukset ja -ohjeet
  • Tuote hyväksytään rakentamiskohteeseen 

Lähetä tarjouspyyntö Inspectalle -painike