Tyyppihyväksyntä rakennustuotteelle

 :

Tyyppihyväksyntä rakennustuotteelle

Miten voin varmistua rakennustuotteen kelpoisuudesta suomalaisessa rakennuskohteessa? Suomessa tyyppihyväksynnällä voi osoittaa viranomaisvaatimusten täyttymisen silloin, kun CE-merkintää ei voi käyttää.

Tyyppihyväksyntä -merkkiä voidaan käyttää silloin kun rakennustuotteelle ei voida käyttää CE-merkintää. CE-merkintää ei voida käyttää tyypillisesti silloin, kun eurooppalaista yhdenmukaistettua EN-tuotestandardia ei ole laadittu tuotealueelle. Tyyppihyväksynnän käyttö perustuu tuotehyväksyntälakiin (Laki eräiden rakennustuotteiden hyväksynnästä 954/2012). Tyyppihyväksyntä eroaa Varmennustodistuksesta sillä, että tyyppihyväksynnässä vaaditaan laaja tyyppitestaus ulkopuolisessa akkreditoidussa testauslaboratoriossa.

Tyyppihyväksynnän  käyttöalueina ovat mm. betoniteräkset, betoniteräsverkot sekä palo-ovet ja -ikkunat. Tuotteeseen kiinnitetty tyyppihyväksyntä –merkki osoittaa, että tuote täyttää sitä koskevan suomalaisen tyyppihyväksyntäasetuksen vaatimukset.

Betoniterästen ja –verkkojen sertifiointimenettely on muuttumassa lähiaikoina siten, että jatkossa tullaan betoniterästen kelpoisuus osoittamaan FI-merkin sijasta Tyyppihyväksynnällä.

Sertifiointiprosessissa tuotteiden vaatimustenmukaisuus, laatu ja laadunvalvonta tarkastetaan tarkastuskäynnillä. Sertifiointiin kuuluu tuotantolaitoksen alkutarkastus, tuotteen alkutestaus sertifiointilaitoksen valvonnassa ja tuotteen varmentaminen. Sertifikaatin voimassaolon edellytyksenä on tuotteiden jatkuva laadunvalvonta ja tuotantolaitoksessa tehtävät tarkastuskäynnit.

Katso myös Ympäristöministeriön rakennustuotteita koskevat tuotehyväksyntämenettelyt.

Rakennustuotteiden tyyppihyväksynnän edut

  • Osoittaa tuotteen täyttävän suomalaisen tuotehyväksyntäasetuksen vaatimukset
  • Tuote hyväksytään rakentamiskohteeseen 

Lähetä tarjouspyyntö Inspectalle -painike