Kaukolämpöputkien EHP-sertifiointi (Euroheat & Power)

 :

Kaukolämpöputkien EHP-sertifiointi (Euroheat & Power)

Kaukolämpö on Suomen yleisin lämmitysmuoto, jossa lämpöä siirretään tuotantolaitoksilta asiakkaille kuumana vetenä suljetussa kaukolämpöverkossa. Tämän yli 10 000 kilometrin mittaisen putkiston laatu on keskeisessä osassa, jotta voidaan varmistaa keskeytyksetön lämmönjakelu ja välttää onnettomuuksia.

Suomi on maailman edelläkävijöitä sekä kaukolämmön hyödyntämisessä että kaukolämpöputkien laadunvarmistuksessa. Vuodesta 2008 lähtien Suomessa on noudatettu kaukolämpöalan eurooppalaisen järjestön Euroheat & Powerin sertifiointimenettelyä, EHP-sertifiointia. Suomessa Inspecta on Euroheat & Powerin hyväksymä sertifiointielin.

EHP-sertifioinnilla osoitetaan kaukolämpöverkon rakentamisessa käytettävien putkien ja putkiosien täyttävän niitä koskevien eurooppalaisten standardien vaatimukset. Menettelyn perustana on tuotteiden ja valmistuksen alkutarkastus sekä sertifiointivaiheen jälkeinen jatkuva laadunvalvonta. Laadunvalvontaan kuuluu sekä testaus että tuotannon tarkastus. Tällä hetkellä järjestelmä kattaa yksi- (2Mpuk-rakenne) ja kaksiputkirakenteisten (Mpuk) kiinnivaahdotettujen kaukolämpöjohtojen ja valmisosien lisäksi taipuisat kiinnivaahdotetut että vaahdottamattomat kaukolämpöjohdot.

Energiateollisuus ry suosittelee käyttämään vain sertifioituja elementtejä, valmisosia, palloventtiilejä ja liitosratkaisuja sekä edellyttämään tarjouspyynnöissä sertifikaattia ja auktorisointia.

Edut

  • Toimiva laadunvarmistusketju auttaa varmistamaan keskeytyksettömän lämmönjakelun
  • Tilastoista ja vertailuista selviää, että Suomessa kaukolämpöverkon vauriotiheys on Euroopan alhaisimmalla tasolla (Lähde: Energiateollisuus)

Lisätietoa EHP-sertifioinnista löytyy osoitteesta www.euroheat.org.

Kaukolämmöstä ja sen tuotannosta kerrotaan kattavammin Energiateollisuuden sivuilla.