INSTA-CERT -tuotesertifiointi

 :

INSTA-CERT -tuotesertifiointi

Tikkaat, turvalasit, muoviputket ja -yhteet, muoviputkijärjestelmät ja kaivot, hanat ja kylpyhuonekalusteet. Edellä mainituilla ei ehkä ole paljon yhteistä – näissä tuotteissa laatu on kuitenkin tärkeää niin teollisuudelle kuin kuluttajillekin. Esimerkiksi muoviputkien rikkoutuminen maan alla voi tulla kalliiksi, mutta putkien laadun arviointi summanmutikassa on mahdoton tehtävä. Siksi tuotteista kannattaa etsiä INSTA-CERT -sertifiointimerkkiä, joka osoittaa tuotteen täyttävän pohjoismaisen laatutason vaatimukset.

INSTA-CERT -sertifiointimenettely mahdollistaa tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittamisen kerralla ja yhdellä merkillä kaikissa Pohjoismaissa. Menettelyn on luonut yhteispohjoismainen sertifioijien muodostama ryhmä, jossa Inspecta toimii Suomen edustajana.

INSTA-CERT -sertifiointimenettely on luotu asiakastarpeisiin. Sertifiointimerkki tuotteessa osoittaa, että tuote täyttää joukon tärkeitä laatuvaatimuksia sekä lisäksi ns. pakolliset viranomaisvaatimukset (esim. CE-merkintä). Menettelyn mukaisesti tuotteen valmistaja on omasta halustaan sitoutunut riippumattomaan ulkoiseen laadunvalvontaan. Sertifioinnin perusteet kuten tuotevaatimukset ovat julkisia, joten ostopäätöksen tekijä voi tarkistaa, mitä on ostamassa eli mitä merkki tuotteessa tarkoittaa.

INSTA-CERTin tuotesertifioinnin piiriin kuuluvat seuraavat tuoteryhmät, jotka tunnistaa alla kuvatusta sertifiointimerkeistä.

 insta_cert_logo_180px Tikkaat, turvalasit
  Muoviputket, -yhteet, muoviputkijärjestelmät ja kaivot
(Nordic Poly Mark)
 Nordic Quality -logo Hanat, kylpyhuonekalusteet
(Nordic Quality)

Tuotteiden vaatimustenmukaisuus osoitetaan testaamalla tuotteet ja tarkastamalla valmistusolosuhteet ja tehtaan oma laadunvalvonta. Sekä valmistaja että sertifioija kontrolloivat sertifioituja, merkintäluvan saaneita tuotteita. Tarkastusten ja testausten laajuus on määritelty tuotekohtaisesti. Sertifioinnin ja sen ylläpitämisen perustana olevat testaukset ja tarkastukset tekee aina puolueeton ja riippumaton osapuoli.

Edut

  • Auttaa tunnistamaan laadukkaat tuotteet
  • Helpottaa kaupankäyntiä, edistää kilpailukykyä
  •  Ehkäisee laadusta johtuvia riskejä ja ylimääräisten kustannusten syntymistä
  • Auttaa hankintapäätösten tekemisessä