FI-tuotesertifiointi

 :

FI-tuotesertifiointi

Mistä erottaa laadukkaan tuotteen? Onko tuotteiden laadulla merkitystä? Puolueeton sertifiointi on hyvä keino varmistaa tuotteiden laatu ja turvallisuus sekä osoittaa niiden vaatimustenmukaisuus.

FI-merkki on tunnettu ja arvostettu, tuotteen tai materiaalin turvallisuutta ja laatua osoittava sertifiointimerkki. Tuotteesta, pakkauksesta tai kuormakirjasta löytyvä FI-merkki todistaa, että tuote täyttää standardin tai viranomaismääräysten ja -ohjeiden vaatimukset. Tyypillisesti FI-merkkiä käytetään rakennustuotteissa kuten betoni-, teräs- ja puutuotteissa, mutta  Inspecta voi myöntää FI-merkin myös monille muille tuotteille, kuten kuormalavoille, grillihiilille tai autojen ruosteenestokäsittelyille.

Sertifiointiprosessissa tuotteiden vaatimustenmukaisuus, laatu ja laadunvalvonta tarkastetaan tarkastuskäynnillä. Sertifiointiin kuuluu tuotantolaitoksen alkutarkastus, tuotteen alkutestaus ja tuotteen varmentaminen. Sertifikaatin voimassaolon edellytyksenä on tuotteiden jatkuva laadunvalvonta ja tuotantolaitoksessa tehtävät tarkastuskäynnit.

Osalle tuotteista sertifiointi perustuu viranomaismääräyksiin, mutta monille tuotteille sertifiointi on vapaaehtoista. Tällöin tuotteen valmistaja haluaa omaehtoisesti varmistua tuotteidensa laadusta, mikä hyödyttää kaupan kaikkia osapuolia.

FI-merkillä valmistaja voi osoittaa rakenteen tai materiaalin viranomaisvaatimusten täyttymisen ja välttää yleensä vaikeasti ja kalliisti toteutettavat rakennuspaikkakohtaiset kokeet. Inspecta on Ympäristöministeriön hyväksymä valmistuksen laadunvalvonnan varmentamiselin.

Rakennustuotteiden suomalaiset viranomaisvaatimukset voidaan osoittaa täytetyiksi eräissä tapauksissa myös tuotehyväksyntälain (Laki eräiden rakennustuotteiden hyväksynnästä 954/2012) mukaisesti Inspectan myöntämällä varmennustodistuksella tai tyyppihyväksynnällä.

FI-tuotesertifioinnin edut

  • Auttaa erottamaan laadukkaat tuotteet ja luotettavat toimittajat
  • Auttaa vähentämään reklamaatioita ja niiden hoitamiseen liittyviä kustannuksia
  • Osoittaa tuotteen täyttävän pakolliset viranomaisvaatimukset

Lähetä tarjouspyyntö Inspectalle -painike