Sitoutuminen puolueettomuuteen ja riippumattomuuteen

Inspecta Sertifiointi Oy toimii sertifiointielimenä ja tarkastuslaitoksena perustaen toimintansa itsenäisyyden, puolueettomuuden ja riippumattomuuden omaan tulorahoitukseen, toiminnan kannattavuuteen ja riittävään omavaraisuuteen.

Inspecta Sertifioinnin toimintaperiaatteita ovat riippumattomuus, luotettavuus ja laatu.
Tähän perustuen Inspecta Sertifiointi Oy on sitoutunut puolueettomuuteen, eturistiriitatilanteiden hallintaan ja objektiivisuuteen.
Periaatteenamme on välttää eturistiriitatilanteiden syntyminen. Lisäksi Inspecta Sertifiointi Oy:ssä on dokumentoidut menettelytavat mahdollisten eturistiriitatilanteiden hallitsemiseksi.