Ympäristöjärjestelmän sertifiointi (ISO 14001)

 :

Ympäristöjärjestelmän sertifiointi (ISO 14001)

Ympäristösertifikaatti ISO 14001 tarjoaa työkaluja jatkuvaan parantamiseen ja kertoo sidosryhmille vastuullisesta suhtautumisesta ympäristöasioihin. Vastuullisuus ja turvallisuus ovat merkittäviä asioita liiketoiminnalle, ja ympäristöstä huolehtiminen kilpailuetuna korostuu jatkuvasti. Esimerkiksi raakamateriaalien tehokas hyödyntäminen ja energian säästäminen on sekä hyväksi ympäristölle että pienentää kustannuksia.

ISO 14001 -sertifioitu ympäristöjärjestelmä auttaa parantamaan organisaation prosesseja ja käytäntöjä; Ympäristösertifikaatin saamiseksi yrityksen tulee noudattaa lainsäädäntöä, tunnistaa organisaation aiheuttamat ympäristövaikutukset sekä asettaa päämääriä ja tavoitteita ympäristövaikutusten pienentämiseksi.

ISO 14001 -sertifiointi tukee yritystä ympäristöasioiden pitkäjänteisessä hoidossa ja vastuiden ja valtuuksien selkeässä määrittelyssä. Lisäksi sen avulla voidaan kasvattaa henkilöstön ympäristöosaamista ja -tietoisuutta. ISO 14001 -sertifioitu ympäristöjärjestelmä on valttia myös lupa-asioissa, viranomaisyhteistyössä ja markkinoinnissa.

Inspectan sertifioimien yritysten joukko edustaa koko elinkeinoelämän kirjoa raskaasta teollisuudesta palvelualoihin ja julkisiin toimijoihin. Vuosittaiset auditoinnit auttavat jatkuvasti parantamaan ympäristöjohtamista ja tehostamaan ympäristövaikutuksien hallintaa.

ISO 14001 - Ympäristöjärjestelmän sertifioinnin edut

  • ISO 14001 -sertifikaatti auttaa muuttamaan ympäristöasiat sanoista teoiksi
  • Helpottaa lupa-asioissa ympäri maailman
  • Ympäristöjärjestelmän sertifiointi tehostaa ympäristöstä aiheutuvien kustannusten pienentämistä
  • Parantaa riskien hallintaa
  • Vahva merkki vastuullisuudesta
  • Tukee brändin rakentamista
  • Vahvistaa henkilöstön ympäristötietoisuutta ja osallistumista