Työturvallisuusjärjestelmän ja työterveysjärjestelmän sertifiointi (OHSAS 18001)

 :

Työturvallisuusjärjestelmän ja työterveysjärjestelmän sertifiointi (OHSAS 18001)

Vakavia ja vähemmän vakavia työtapaturmia sattuu joka päivä. Onnettomuuksien määrä voidaan kuitenkin minimoida erinomaisilla käytännöillä ja oikealla turvallisella asenteella. Tämän saavuttamisessa vaaditaan hyvää johtamista ja järjestelmällisiä toimintatapoja. Työterveysjärjestelmiä ja työturvallisuusjärjestelmiä on myös turvaamassa OHSAS 18001 -standardi.

Yrityksen johtamista ja riskienhallintaa voidaan parantaa sertifioidulla työterveysjärjestelmällä ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmällä. Työturvallisuusjärjestelmän sertifiointi perustuu kansainväliseen OHSAS 18001 -standardiin, jonka avulla pyritään ennaltaehkäisemään onnettomuuksia ja sairauksia, turvaamaan henkilöstön hyvinvointi ja ohjaamaan jokainen työntekijä terveellisesti eläkkeelle.

OHSAS 18001 -standardi auttaa myös yhdistämään terveys- ja turvallisuuskysymykset keskeiseksi osaksi johtamista. Ideana on kääntää fokus yksittäisien onnettomuuksien laskennasta kokonaisvaltaiseen riskien arviointiin ja analyysiin.
OHSAS 18001 -standardin mukainen sertifikaatti on vahva signaali sekä nykyiselle että potentiaaliselle henkilökunnalle ja asiakkaille: se kertoo yrityksen tosissaan ponnistelevan turvallisen työympäristön puolesta. OHSAS 18001 on yhteensopiva suosittujen kansainvälisten laatu- ja ympäristöjärjestelmänstandardien ISO 9001:n ja ISO 14001:n kanssa. Kaikki järjestelmät voidaan arvioida ja sertifioida erikseen tai samanaikaisesti. Myös seuranta-arvioinnit voidaan haluttaessa yhdistää. Näin Inspectan sertifiointipalveluita laajemmin käyttävät yritykset voivat nauttia maksimaalisesta hyödystä arvioinneissa.

Yrityksen johtamista ja riskienhallintaa voidaan parantaa sertifioidulla työterveysjärjestelmällä ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmällä. Työturvallisuusjärjestelmän sertifiointi perustuu kansainväliseen OHSAS 18001 -standardiin, jonka avulla pyritään ennaltaehkäisemään onnettomuuksia ja sairauksia, turvaamaan henkilöstön hyvinvointi ja ohjaamaan jokainen työntekijä terveellisesti eläkkeelle.

OHSAS 18001 -standardi auttaa myös yhdistämään terveys- ja turvallisuuskysymykset keskeiseksi osaksi johtamista. Ideana on kääntää fokus yksittäisien onnettomuuksien laskennasta kokonaisvaltaiseen riskien arviointiin ja analyysiin.

OHSAS 18001 -standardin mukainen sertifikaatti on vahva signaali sekä nykyiselle että potentiaaliselle henkilökunnalle ja asiakkaille: se kertoo yrityksen tosissaan ponnistelevan turvallisen työympäristön puolesta. OHSAS 18001 on yhteensopiva suosittujen kansainvälisten laatu- ja ympäristöjärjestelmänstandardien ISO 9001:n ja ISO 14001:n kanssa. Kaikki järjestelmät voidaan arvioida ja sertifioida erikseen tai samanaikaisesti. Myös seuranta-arvioinnit voidaan haluttaessa yhdistää. Näin Inspectan sertifiointipalveluita laajemmin käyttävät yritykset voivat nauttia maksimaalisesta hyödystä arvioinneissa.

OHSAS 18001 -standardin mukaisen työturvallisuusjärjestelmän ja työterveysjärjestelmän sertifoinnin edut

  • OHSAS 18001 -standardin mukainen sertifointi yhdistää työterveys- ja työturvallisuusasiat osaksi jokapäiväistä toimintaa
  • Auttaa ennaltaehkäisemään tapaturmia, sairauksia ja työterveysongelmia
  • Parantaa kannattavuutta alentamalla vakuutusmenoja
  • Auttaa parantamaan henkilöstön motivaatiota, tehokkuutta ja hyvinvointia työpaikalla
  • Tukee riskien tunnistamisessa ja työskentelytapojen parantamisessa
  • Parantaa yhteistyötä, tiedonkulkua ja viestintää
  • Parantaa henkilökunnan tietoisuutta turvallisuudesta