Työturvallisuus- ja työkykyjohtamisen kehittämispalvelut

 :

Työturvallisuus- ja työkykyjohtamisen kehittämispalvelut

Henkilöstön työkyky ja yrityksen työturvallisuus ovat erittäin tärkeitä johtamisen alueita kaikille yrityksille: esimerkiksi työkyvyttömyys aiheuttaa Suomessa vuosittain noin 25 miljardin euron kustannukset. Inspecta tarjoaa työturvallisuus- ja työkykyjohtamisen palveluita, jotka auttavat yritystä johtamaan työntekijöidensä työkykyä: laaja-alaisesti ja tuloksellisesti menetelmillä, joilla työturvallisuuden ja työkyvyn johtaminen integroituu kiinteäksi osaksi yrityksen johtamiskäytäntöjä.

Inspectan lähestymistapa työturvallisuus- ja työkykyjohtamisen kehittämiseen perustuu kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan. Käytössämme on ainutlaatuiset menetelmät, joilla toiminnallisten ja taloudellisten riskien varhainen tunnistaminen ja ennakoiva toiminta muutetaan koko yrityksen yhteiseksi joukkuepeliksi. Tämä näkyy niin ylimmän johdon, esimiesten kuin yksittäisten työntekijöidenkin arjessa.

Tuomme yrityksen työturvallisuus- ja työkykyjohtamiseen menestymisen elementit, jotka pohjautuvat Inspectan pitkäaikaiseen kokemukseen johtamisjärjestelmistä, riskienhallinnasta, käytännön esimiestyöstä sekä työturvallisuus- ja työkykyjohtamisen parhaista käytännöistä.  Palveluidemme avulla kehittäminen viedään paperilta käytäntöön käytännönläheisillä toimintatavoilla, jotka tuottavat aidosti mitattavaa taloudellista ja toiminnallista hyötyä.

Palvelukokonaisuutemme sisältää työturvallisuus- ja työkykyjohtamiseen liittyvien johtamiskäytäntöjen nykytilakartoituksen, toimintamallien kehittämiseen sekä kehitystoimenpiteiden toiminnallistamiseen liittyvät asiantuntijapalvelut. Tunnemme eri alojen asiakkaiden arjen ja johtamisen haasteet, sillä teemme vuosittain yli 400 000 palvelusuoritusta.

Edut

  • Tunnistaa työturvallisuuteen ja työkykyyn liittyvät toiminnalliset ja taloudelliset riskit varhaisessa vaiheessa
  • Tarjoaa työkaluja/menetelmiä työkyky- ja työturvallisuusjohtamisen kehittämiseen
  • Tuottaa mitattavaa taloudellista ja toiminnallista hyötyä
  • Auttaa hallitsemaan työkykyyn ja työturvallisuuteen liittyviä kokonaiskustannuksia
  • Integroi työturvallisuuden ja työkyvyn johtamisen kiinteäksi osaksi johtamiskäytäntöjä ja organisaation arkea