Tietoturvallisuusjohtamisen tasoarviointi

 :

Tietoturvallisuusjohtamisen tasoarviointi

Organisaation luottamuksellisten tietojen joutuminen vääriin käsiin tai arvokkaan tiedon katoaminen voivat johtaa valtaviin taloudellisiin menetyksiin sekä maineen, asiakkuuksien ja/tai kumppanuussuhteiden vaarantumiseen. Silti monissa organisaatioissa ei ole selkeää kuvaa tietojen suojaamisen käytäntöjen toimivuudesta. Miten tietoturvallisuutta johdetaan ja hoidetaan? Onko johdon ja työntekijöiden kuva tietoturvakäytännöistä yhteneväinen?

Tietoturvallisuuden johtamisen tasoarviointi on kattava selvitys tietojen suojaamisen käytännöistä organisaatiossa. Palvelun avulla tunnistetaan organisaation tietoturvakäytännöistä ja henkilöstön -tietoisuudesta ne osa-alueet, joita kehittämällä todennäköisimmin vähennetään tietoturvariskien toteutumista.

Arvioinnin tuloksena organisaatio saa useasta eri näkökulmasta kootun graafisen raportin osa-aluekohtaisista tuloksista (tietoturvallisuusjohtaminen, organisaation osat, roolit) sekä keskeisistä positiivisista havainnoista, kehittämiskohteista ja kehityskohteiden välisistä painotuksista. Palvelua voidaan täydentää koko organisaatioon kohdistetulla asennemittauksella, jonka raportointi liitetään arvioinnin osaksi.
Inspectalla on vankka, tunnustettu ja laaja-alainen kokemus ja osaaminen tietoturvallisuuden hallinnan luotettavasta arvioimisesta, sertifioimisesta sekä raskaiden tasomallien kuten CMMI:n käytöstä. Tietoa organisaation tietoturvallisuuden tasosta ja osa-alueista kannattaa hyödyntää myös esimerkiksi työturvallisuus- ja työkykyjohtamisessa.

Tietoturvallisuuden johtamisen tasoarviointi on kattava selvitys tietojen suojaamisen käytännöistä organisaatiossa. Palvelun avulla tunnistetaan organisaation tietoturvakäytännöistä ja henkilöstön -tietoisuudesta ne osa-alueet, joita kehittämällä todennäköisimmin vähennetään tietoturvariskien toteutumista.

Arvioinnin tuloksena organisaatio saa useasta eri näkökulmasta kootun graafisen raportin osa-aluekohtaisista tuloksista (tietoturvallisuusjohtaminen, organisaation osat, roolit) sekä keskeisistä positiivisista havainnoista, kehittämiskohteista ja kehityskohteiden välisistä painotuksista. Palvelua voidaan täydentää koko organisaatioon kohdistetulla asennemittauksella, jonka raportointi liitetään arvioinnin osaksi.

Inspectalla on vankka, tunnustettu ja laaja-alainen kokemus ja osaaminen tietoturvallisuuden hallinnan luotettavasta arvioimisesta, sertifioimisesta sekä raskaiden tasomallien kuten CMMI:n käytöstä. Tietoa organisaation tietoturvallisuuden tasosta ja osa-alueista kannattaa hyödyntää myös esimerkiksi työturvallisuus- ja työkykyjohtamisessa.

Edut

  • Antaa konkreettisen ja ennakoivan työkalun tietoturvariskien hallintaan Kartoittaa organisaation tietoturvajohtamisen heikkoudet ja vahvuudet
  • Osoittaa havainnollisesti, kohdistetusti ja painotetusti suositukset tietoturvallisuuden johtamisen kehittämiselle
  • Mahdollistaa tulosten hyödyntämisen myös muiden toimintojen kehittämisessä – esimerkkeinä työturvallisuus- ja työkykyjohtaminen