Puun alkuperäketjun hallinnan sertifiointi (PEFC™ ja FSC®)

 :

Puun alkuperäketjun hallinnan sertifiointi (PEFC™ ja FSC®)

Viranomaiset, yritykset, media ja loppukäyttäjät osoittavat kaiken aikaa kasvavaa kiinnostusta raaka-aineena käytettävän puun alkuperää kohtaa. Puun alkuperäketjun sertifiointi sertifiointi FSC ja PEFC sertifikaateilla on helppo tapa osoittaa puolueettomasti puun ja puuperäisten tuotteiden tulevan kestävästi hoidetuista metsistä ja/tai yrityksestä, joka kunnioittaa metsien, ympäristön ja henkilöstön hyvinvointiin liittyvää lainsäädäntöä.

Puun alkuperäketjun hallinnan sertifiointi mahdollistaa kansainvälisten PEFC-tuotemerkin ja FSC-tuotemerkin käytön tuotteissa. Inspectalla on kokemusta puun alkuperäketjun hallinnan sertifioinnista Suomessa ja muualla maailmassa jo vuodesta 2000 alkaen. PEFC-sertifiointia toteutetaan suomalaisen FINAS-akkreditointipalvelun ja FSC-sertifiointia kansainvälisen akkreditointiorganisaation ASI:n akkreditoimana.

Sertifikaatti, niin FSC-sertifikaatti kuin PEFC-sertifikaatti, varmistaa puun alkuperän jäljitettävyyden ja kansainvälisesti sovittujen kriteerien täyttymisen. Edellytyksenä on toimittajien ja raaka-aineiden alkuperän tunnistaminen sekä tuoteryhmien, laskentamenetelmien, vastuiden, prosessien ja tietojärjestelmien määrittely.

Organisaation on myös pidettävä kirjaa koulutuksista, raaka-aineiden hankinnoista, tuotannosta ja myynnistä, sitouduttava työturvallisuuden edistämiseen ja työntekijöiden oikeuksien noudattamiseen sekä otettava käyttöön vakioidut käytännöt sertifiointitiedon ilmoittamisessa asiakkaalle. PEFC-sertifikaatin järjestelmässä ja FSC:n Multi-site -järjestelmässä vaaditaan lisäksi vuosittaiset sisäiset auditoinnit sekä johdon katselmukset. Lisätietoja PEFC-järjestelmästä löytyy PEFC Suomen nettisivuilta ja FSC-järjestelmästä FSC Suomen sivuilta.

Puun alkuperän hallinnan sertifioinnin edut FSC ja PEFC -sertifikaateilla

  • Osoittaa yritysvastuun puun ja puutuotteiden käytössä
  • Mahdollistaa PEFC-tuotemerkin ja FSC-tuotemerkin käytön
  • Helpottaa tuotteiden markkinoille pääsyä
  • Voidaan huomioida tuotteen hinnassa
Lähetä tarjouspyyntö Inspectalle -painike