Metsien sertifiointi (PEFC)

 :

Metsien sertifiointi (PEFC)

PEFC-metsäsertifikaatti kertoo, että metsiä hoidetaan kansallisen lainsäädännön ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja että hyvää metsänhoitoa edistetään vapaaehtoisesti. Se on kansainvälinen tunnus ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävästi tuotetusta puusta, jota metsäteollisuuden kansainväliset asiakkaat ja tuotteiden loppukäyttäjät yhä useammin etsivät.

Metsien sertifiointi antaa valmiudet puun alkuperäketjun sertifiointiin ja PEFC-tuotemerkin käyttöön. Jotta alue saisi sertifikaatin, on metsänomistajien ja muiden metsätalouden toimijoiden, kuten metsänhoitoyhdistysten, puunkorjuuorganisaatioiden, metsäkeskuksen, metsäteollisuuden ja koneyrittäjien, sitouduttava sertifiointikriteerien mukaiseen toimintaan.

Inspecta on sertifioinut metsiä Suomessa ja Venäjällä vuodesta 1999. Yli puolet Suomen metsistä on Inspectan sertifioimia ja Inspecta on markkinajohtaja PEFC-sertifioiduissa metsissä Venäjällä.

Edut

  • Osoittaa, että metsiä hoidetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
  • Osoittaa, että metsiä hoidetaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti
  • Mahdollistaa puun alkuperäketjun sertifioinnin
  • Mahdollistaa tuotemerkkien käytön
  • Nostaa puun myyntiarvoa
  • Kansainvälinen tunnus, joka helpottaa puun pääsyä markkinoille