Laatujärjestelmän sertifiointi (ISO 9001)

 :

Laatujärjestelmän sertifiointi (ISO 9001)

Laatujärjestelmä on oleellinen tekijä organisaation menestyksessä: se auttaa analysoimaan organisaation omat prosessit ja asiakastarpeet, ja tukee näin tavoitteiden saavuttamisessa. Laatujärjestelmienkin laatu kuitenkin vaihtelee. Inspectan myöntämä ISO 9001 -sertifikaatti on luotettava todistus, joka osoittaa yrityksen toimivan asiakaslähtöisesti ja järjestelmällisesti laadun kehittämisessä.

ISO 9001 on maailman tunnetuin standardi ja käytetyin johtamismalli, joka perustuu jatkuvan parantamisen filosofiaan. Siksi standardi toimii erinomaisena työkaluna liiketoiminnan, prosessien (mm. työskentelytavat, päätöksentekomallit ja vastuunjako) ja johtamisen kehittämisessä. Standardi soveltuu kaikenkokoisille organisaatioille kaikilla toimialoilla.

Riippumattoman asiantuntijan toteuttamat vuosittaiset auditoinnit tukevat toimintatapojen jatkuvassa parantamisessa ja pitävät sertifikaatin voimassa. Arvioijillamme on pitkä kokemus kansainvälisten standardien soveltamisesta. Inspectan sertifioima laatujärjestelmä voidaan integroida osaksi yrityksen olemassa olevaa toimintajärjestelmää.

Edut

  • Tukee organisaatiota toiminnan ja prosessien jatkuvassa kehittämisessä
  • Auttaa vastaamaan asiakkaiden laatuodotuksiin
  • Tunnustettu kaikkialla maailmassa – auttaa kansainvälisessä kilpailussa
  • Kolmannen osapuolen antama pätevä todiste, joka osoittaa yrityksesi ponnistelevan laadun puolesta
  • Parantaa henkilöstön osallistumista, motivaatiota ja tietoisuutta asiakastarpeista sekä selkeyttää vastuunjakoa
  • Parantaa riskienhallintaa
  • Työkalu toimittajasuhteiden kehittämisessä
  • Tukee yrityskuvan rakentamisessa, oikeus käyttää sertifiointimerkkiä mm. markkinointiviestinnässä