Hitsauksen laadunvarmistus (ISO 3834)

 :

Hitsauksen laadunvarmistus (ISO 3834)

Hitsausprosessissa täydellistä hitsin laadun varmistusta ei voida tehdä hitsiä rikkomatta. Siksi haluttaessa tutkia hitsin mekaanisia ominaisuuksia joudutaan hitsatusta tuotteesta ottamaan näytteitä. Hitsien laadun varmistamiseksi jo valmistusvaiheessa sekä valmistuskulujen optimoimiseksi tulee hitsausprosessin olla hyvin hallittua jo suunnittelusta alkaen. Helpoiten hitsauksen laatuun vaikuttavat seikat tulevat huomioiduiksi toimivan laatujärjestelmän avulla. ISO 3834 -standardin tuella valmistajat voivat täyttää vaatimukset, jotka takaavat hitsin onnistumisen.

Hitsauksen laadun varmistuksessa on useita vaiheita. Ensinnäkin valmistajan tulee varmistua hitsaajiensa pätevyydestä – tarvittavat pätevöintimenettelyt on standardoitu. Laadun varmistamisen apuna toimivat myös yhtenäiset kirjalliset hitsausohjeet (Welding Procedure Specification/WPS), joiden tulee myös olla hyväksytyt. Tähän on käytössä useita standardoituja menettelyjä.

Hitsausohjeen hyväksyntämenettelyssä laadittavassa hitsausmenetelmän hyväksymispöytäkirjassa (Welding Procedure Qualification Record/WPQR) on esitetty kaikki tarvittavat tiedot hitsauksen suorittamiseksi sekä menetelmän pätevyysalue. Tällä menettelyllä varmistutaan, että WPS:ää noudattamalla hitsi suurella todennäköisyydellä täyttää sille asetetut vaatimukset.

Yrityksen hitsauskoordinaattori on vastuussa hitsausmenetelmien ja hitsaajien pätevöinnistä sekä koulutuksesta. Koordinaattorin osaamisvaatimukset, tehtävät ja vastuut ovat määritelty ISO 14731 -standardissa.

Hitsausprosessin laadun varmistuksen avain on toimiva laatujärjestelmä. Inspecta on riippumaton akkreditoitu yritys, joka voi henkilösertifioida pysyviä liitoksia tekevät hitsaajat/operaattorit ja sertifioida sulahitsausta suorittavat valmistajat ISO 3834 -standardin mukaisesti.

Edut

  • Helpottaa kansainvälisille markkinoille laajentumista
  • Parantaa hitsauksen laatua
  • Vähentää laatuvikoja ja -kustannuksia