HSEQ -toimittajan arviointi

 :

HSEQ -toimittajan arviointi

Teollisuuslaitosten työskentelyolosuhteiden tulee olla turvallisia, sillä alueilla liikkuu vakituisen henkilöstön lisäksi usein suuri joukko alihankkijoita eli palvelun toimittajia. Kaikkien tulisi noudattaa yhteistä turvallisuuskulttuuria, huomioida työterveysnäkökulmat, sitoutua toiminnassaan vastuullisuuteen ympäristöasioissa ja ylläpitää työn tekemisen laatua. HSEQ -toimittajan arviointi on tehokas menettely varmistaa yhteisiin pelisääntöihin sitoutuminen kaikille osapuolille.

Kaikki osapuolet hyötyvät HSEQ eli toimittajan arvioinnista. Ammattiarvioija tarkastelee toimittajan kyvykkyyksiä ja toimintaa asiakkaiden asettamia odotuksia vasten. HSEQ:lla arvioidut toimittajat saavat raportin, jossa kukin noin 70:sta arviointialueesta on pisteytetty vaatimustasoon verrattuna. Konkreettiset kehittämismahdollisuudet esitetään kirjallisesti ja korjaavia toimia seurataan. HSEQ edellyttää lakipohjaisten velvoitteiden täyttymistä ja motivoi kehittämään laatua asiakaslähtöisesti.    

Raportin ja pisteytyksen perusteella tilaajat voivat vertailla HSEQ:n eli toimittajan arvioinnilla toimittajia keskenään ja tehdä valintoja, todentaa kyvykkyyksiä sekä ennaltaehkäistä riskejä. Valinnat ja todentamistarpeet eivät rajoitu vain tehdasalueilla toimiviin yrityksiin, vaan myös niihin jotka toimittavat sinne materiaalia, laitteita, työkaluja, aineita ja huoltopalveluja. Kaikkien toimitusten tulee olla ennalta suunniteltuja ja valmisteltuja – logistiikkaa ja toimintatapoja myöden. 

HSEQ -toimittajan arviointi perustuu toimittajan itsearviointiin ja paikan päällä tapahtuvaan arviointiin. Arviointiryhmään kuuluu vähintään yksi tilaajien edustaja ja Inspectan pääarvioija. Tulokset viimeistellään konsensuspalaverissa. Inspecta toimii pääarvioijana ja valmistelee arviointiraportin. Tilaajaklusterin jäsenet voivat toimittajan luvalla nähdä tulokset internet-portaalissa. Toimittaja voi hyödyntää raporttia osoituksena kyvykkyydestään kenelle tahansa asiakkaalleen.        

HSEQ -toimittajan arvioinnin hyödyt

 • Mittaa työterveys-, työturvallisuus-, ympäristö- ja laatunäkökulmia yhdenmukaisella ja objektiivisella tavalla
  HSEQ eli toimittajan arvioinnin arviointiraportti toimii referenssinä
  Helpottaa toimittajan kaupallisia mahdollisuuksia ja pienentää tilaajan riskejä
  Auttaa kehittämään toimintaa tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti
  Mittaa työterveys-, työturvallisuus-, ympäristö- ja laatunäkökulmia yhdenmukaisella ja objektiivisella tavalla
 • HSEQ -toimittajan arvioinnin arviointiraportti toimii referenssinä
 • Helpottaa toimittajan kaupallisia mahdollisuuksia ja pienentää tilaajan riskejä
 • Auttaa kehittämään toimintaa tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti