Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmien sertifiointi

 :

Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmien sertifiointi

Elintarvikealalla tuotteiden turvallisuus on perusvaatimus, jonka täyttämisessä ei ole varaa epäonnistua. Jo yhdestä virheestä saattaa seurata sekä maineen että myynnin romahdus; pahimmassa tapauksessa kuluttajien terveys vaarantuu. Tuoteturvallisuusjärjestelmällä on keskeinen rooli elintarvikealan liiketoiminnan riskienhallinnassa. Inspecta tarjoaa hyvän valikoiman tuoteturvallisuuden sertifiointipalveluita, jotka kattavat koko elintarvikeketjun rehutuotannosta elintarvikepakkauksiin ja pakkauksissa käytettävien materiaalien sertifiointiin.

Elintarviketuotannon ja elintarvikepakkausmateriaalien tuotannon tuoteturvallisuuden varmentamiseen Inspectalla on tarjolla ISO 22000 ja FSSC 22000 –standardien mukainen sertifiointi.

ISO 22000 sisältää elintarviketurvallisuusjärjestelmän oleelliset elementit. Hyviä tuotantotapoja ohjaa elintarvikkeiden tuotannossa ISO/TS 22002-1 ja elintarvikepakkausmateriaalien tuotannossa ISO/TS 22002-4. Keskeisiä hyviä tuotantotapoja ovat esimerkiksi tuotannon hyödykkeiden soveltuvuus (kuten vesi, höyry, ilma, paineilma), hyvä tuotannon puhtaus, siisteys ja järjestys, toimiva tuholaistorjunta, ennakoiva kunnossapitotoiminta ja henkilöstön hygienia, joiden toteutusta nämä tekniset standardit vahvistavat.

FSSC 22000 on elintarviketurvallisuuden sertifiointiohjelma, joka perustuu ISO-standardeihin ja on Global Food Safety Initiative:n (GFSI) hyväksymä. FSSC 22000 -sertifiointiohjelmaa ylläpitää hollantilainen The Foundation for Food Safety Certification. FSSC 22000:n mukaiset sertifioinnit on aloitettu vuonna 2010 ja ohjelma on kasvanut nopeasti maailmanlaajuisesti. FSSC 22000 on yhdistelmä ISO 22000 -standardista ja sektorikohtaisista teknisistä spesifikaatioista (ISO/TS 22002-1 tai ISO/TS22002-4) sekä tietyistä FSSC:n lisävaatimuksista. Siirtyminen ISO 22000 -sertifioinnista FSSC 22000 –sertifiointiin on hyvin sujuvaa. Lisätietoja FSSC:stä löytyy osoitteesta www.fssc22000.com.

ISO 22000 ja FSSC 22000 –standardeihin perustuva elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä sisältää samoja elementtejä kuin muut laatu- ja johtamisjärjestelmät, ja se voidaan integroida osaksi jo käytössä olevaa toimintajärjestelmää. Tämä helpottaa kokonaisuuden omaksumista, toteuttamista ja kehittämistä. Järjestelmien arvioinnit on myös helppo yhdistää. Sertifiointiprosessi on kummassakin tapauksessa samanlainen kuin muissakin ISO-järjestelmissä. Sertifiointi on kaksivaiheinen, sertifikaattien voimassaolo kolme vuotta ja seuranta-arvioinnit tehdään vuosittain. Inspectan elintarviketurvallisuuden arvioijilla on pitkäaikainen alan kokemus ja heillä on pätevyys arvioida elintarviketurvallisuuden rinnalla samanaikaisesti useita standardeja, kuten ISO 9001 ja 14001.

Rehu- ja vilja-alan sertifioinnissa Inspectalla on käytössä FAMI-QS -standardi rehulisäaineiden valmistuksen ja COCERAL GTP –standardi vilja- ja öljykasvien kaupan sertifiointiin.

 

Palvelun edut

  • Viestii asiakkaille ja kuluttajille vastuullisuudesta
  • Lisää asiakkaiden ja kuluttajien luottamusta tuotteiden ja tuotanto-olosuhteiden vaatimusten mukaisuuteen
  • Parantaa liiketoiminnan riskienhallintaa
  • Varmistaa toiminnan jatkuvan kehittämisen, jota säännölliset seuranta-arvioinnit tukevat
  • Parantaa kustannustehokkuutta: auttaa vähentämään virheitä sekä kohdistamaan toimenpiteet oikein ja tehokkaasti
  • Varmistaa omavalvonnan toimivuuden
  • Vahvistaa henkilöstön elintarketurvallisuustietoisuutta
  • Lisää kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla