Clean Card® -arviointi

 :

Clean Card® -arviointi

Puhtauspalvelujen laatu vaikuttaa merkittävästi työviihtyvyyteen, työturvallisuuteen, terveyteen ja pintojen elinikään. Toivottu työsuorite syntyy joka kerta vain organisaatioilta, joiden toiminnan laatu on kunnossa. Johdetussa organisaatiossa työt mitoitetaan oikein, välineet ovat asianmukaisia, henkilöstö osaa tehtävänsä ja työmenetelmät ovat nykyaikaisia. Clean Card® -arviointi on tehokas tapa osoittaa, että puhtauspalveluorganisaation laaduntuottokyky on kunnossa.

Clean Card® -konsepti perustuu 45 suuryrityksen yhteiseen ”Green Card® -työlupakäytäntöön”, jolla arvioidaan toimittajien yleinen laaduntuottokyky ja valmennetaan heitä kohtaamaan tilaajien laatuvaatimukset. Puhtausalalla toimii arvostettu tilaajafoorumi, joka valvoo, että Clean Card® -kriteeristö vastaa juuri puhtauspalvelujen tilaajien tarpeita. Clean Card® -arvioinnit auttavat tilaajia valitsemaan kyvykkäitä ja luotettavia kumppaneita.

Clean card -logo Clean Card® -sertifikaatti on kattava todiste puhtauspalveluyrityksen laaduntuottokyvystä. Suomen Siivoustekninen Liitto ry myöntää sertifikaatin Clean Card® -arviointikriteerit täyttävälle puhtauspalveluorganisaatiolle. Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta ja sitä valvotaan puolivuosittain. Arvioinneista vastaa Inspecta.

Arviointi perustuu etukäteen lähetettyyn aineistoon ja arviointikäyntiin. Toiminnasta löydetyt vahvuudet kirjataan asiakaskäyttöön soveltuvaan raporttiin, joka toimii toimittajan valttikorttina kaikille asiakkaille ja sidosryhmille. Jos parannettavaa löytyy, Inspecta suosittelee suurten tilaajien hyväksymiä todennettuja ratkaisuja, joista usein on saatavissa seikkaperäisiä ohjeita. Lisäksi arvioitu yritys saa johdon tiivistelmän käytettäväksi tarjouksissa.

Clean Card® -arvointi on hyvä askel oman laatujärjestelmän rakentamiselle ja arviointiraporttia voi käyttää jopa pohjana laatukäsikirjalle. Menetelmä kattaa suurten tilaajien poimimat, heidän näkökulmastaan tärkeimmät osat ISO 9001 -standardin vaatimuksista. Yhä useampi yritys tilaa Clean Card® -arvioinnin täydentämään ISO 9001 -sertifikaattiaan voidakseen vastata asiakkaidensa odotuksiin entistä paremmin.

Clean Card -arvioinnin edut

 • Clean Card® -sertifikaatti on puolueeton todiste yrityksen laaduntuottokyvystä
  Sertifikaatti toimii referenssinä ja laaturaporttina
  Clean Card® -arviointi parantaa mahdollisuuksia saada uusia tilauksia
  Clean Card® -arviointi valmentaa tehokkaasti asiakaslähtöiseen toimintaan
  Clean Card® -sertifikaatti on puolueeton todiste yrityksen laaduntuottokyvystä
 • Sertifikaatti toimii referenssinä ja laaturaporttina
 • Clean Card® -arviointi parantaa mahdollisuuksia saada uusia tilauksia
 • Clean Card® -arviointi valmentaa tehokkaasti asiakaslähtöiseen toimintaan