Prosessien kyvykkyys- ja kypsyysarvioinnit (CMMI©)

 :

Prosessien kyvykkyys- ja kypsyysarvioinnit (CMMI©)

CMMI (Capability Maturity Model Integration) on kansainvälisesti tunnustettu yritysten prosessien kypsyyden ja kyvykkyyden mittaus- ja kehittämismalli. Se tarjoaa joustavan ja liiketoimintalähtöisen kasvualustan yrityksen prosessien suorituskyvyn kehittämiseen. CMMI-mallin ydinajatuksena on, että organisaatioon juurrutetut kyvykkäät prosessit takaavat laadukkaan lopputuloksen oli kysymys sitten ohjelmisto- tai palvelutuotannosta. CMMI-palvelua voidaan käyttää organisaation oman kehityspolun määrittämiseen tai arvioitaessa toimittajien kyvykkyystasoa.

Inspectan CMMI-palvelun avulla yrityksen prosesseista muodostuu selkeä tilannekuva sekä ymmärrys sen tärkeimmistä kehittämiskohteista. Näiden kautta voidaan märitellä selkeät ja mitattavat edistymisportaat organisaation kypsyydelle ja yrityksen prosessien kyvykkyydelle, mikä on avaintekijä johdon ja henkilöstön sitouttamisessa pitkäjänteiseen jatkuvaan parantamiseen. Mallin hienojakoisuuden ansiosta kehittämiskohteiden tunnistamisessa päästään myös pureutumaan paljon pintaa syvemmälle.

Suomen CMMI-kärkiosaaminen löytyy Inspectasta. Asiantuntijoillamme on laaja ja monipuolinen kokemus CMMI-mallin soveltamisesta yrityksen prosessien kehittämisessä ja jatkuvan parantamisen tulosten arvioinnissa sekä Suomessa että globaalisti. Inspecta on mallin omistavan CMMI instituten ainoa suomenkielistä palvelua tarjoava partneriorganisaatio.

CMMI-malli kattaa mm. seuraavat alueet:

 • Projektinhallinta ja palveluiden hallinta
 • Prosessikehitys
 • Ohjelmistotuotanto
 • Ohjelmistoturvallisuus ja sen johtaminen
 • Laadunvarmistus
 • Riskienhallinta
 • Mittaaminen ja analysointi
 • Palvelujärjestelmän ja palveluiden kehitys
 • Palveluiden toimittaminen asiakkaalle
 • Palvelupyyntöjen hallinta ja häiriöiden ehkäiseminen
 • Kapasiteetin ja jatkuvuuden hallinta
 • Transitio
 • Alihankkijoiden hallinta
 • Koulutus ja kompetenssikehitys
 • Organisaation suorituskyvyn parantaminen

CMMI-mallin eli yrityksen prosessien kyvykkyy- ja kypsyysarvioinnin edut

 • Evolutiivinen malli – tarjoaa työkaluja kaikentasoisille organisaatioille
 • Voit aloittaa pienestä (yksi tai kaksi prosessialuetta), valita ”täsmäkohteita” tai ottaa koko kypsyystasopaketin
 • Ohjelmistokehitysmalli (CMMI-DEV) toimii yhtä hyvin vesiputousmaailmassa kuin ketterässä kehittämisessäkin
 • Erinomainen benchmarking-työkalu
 • Kehittämiskohteiden priorisointi organisaation kypsyyden mukaisesti – poimi ”matalalla roikkuvat hedelmät” ensin
 • Malli tarjoaa yksityiskohtaisia esimerkkejä hyvistä käytännöistä
 • Globaalisti käytetty, laajan asiantuntijayhteisön kehittämä malli
 • Tukee faktapohjaista päätöksentekoa ja jatkuvaa parantamista
 • Sisältää edistyneitä käytäntöjä organisaation prosessien suorituskyvyn kehittämisen
 • Voidaan käyttää yhdessä ISO-standardien mukaisten hallintajärjestelmien kanssa (esim. ISO 9001, ISO/IEC 20000-1, ISO 22301, ISO/IEC 27001) – tarjoaa tasoajattelun kautta selkeät mittarit esimerkiksi sertifioitumisen jälkeiseen edistymisen seurantaan
Lähetä tarjouspyyntö Inspectalle -painike