Sammutuslaitteistohenkilöt

 :

Sammutuslaitteistohenkilöt

Sammutuslaitteistohenkilöiden rekisteröintiä voi hakea Inspecta Sertifiointi Oy:ltä. Rekisteröinnin vaatimukset on määritetty yhteistyössä Finanssialan Keskusliiton kanssa.

Vuoden 2016 alusta alkaen rekisteröintiä voivat hakea sammutuslaitteistojen suunnittelijat.