Nostolaitetarkastajat ja köysiratojen vastaavat hoitajat

 :

Nostolaitetarkastajat ja köysiratojen vastaavat hoitajat

Inspecta Sertifiointi Oy myöntää sertifikaatit nostolaitetarkastajille, jotka se on todennut päteviksi valtioneuvoston asetuksen (403/2008) 37§:n mukaisesti.

Muiden kuin asetuksen liitteessä mainittujen nostolaitteiden tarkastajille sekä köysiratojen vastaaville hoitajille on myös luotu sertifiointikäytäntö, joka tähtää vapaaehtoiseen pätevyyden osoittamiseen mm. kuormaus- ja lastaussiltojen sekä taka- ja sivulaitanostimien sekä nostoapuvälineiden tarkastajien osalta.

Hakuohje ja hakulomake valtioneuvoston asetuksen 403/2008 tarkoittamille nostolaitetarkastajille.

Asetuksessa mainitut nostolaitteet ovat: autonostimet, alusten lastinkäsittelyn nostolaitteet, henkilönostimet, kuormausnosturit ja teollisuusnosturit.

 Muut nostolaitteet:

Köysiratojen vastaavat hoitajat: