NDT-testaajat

 :

NDT-testaajat

Inspecta Sertifiointi Oy järjestää Nordtest-järjestelmän mukaisia SFS-EN ISO 9712 standardin vaatimukset täyttäviä tutkintoja sekä myöntää tutkinnon suorittaneille standardin vaatimukset täyttävän sertifikaatin.

NDT-sertifiointitoimintamme on hyväksytty myös eurooppalaiseen ICNDT:n MRA-sopimuksen piiriin. Tutkinto- ja sertifiointivalikoimamme käsittää useimmat NDT-menetelmät ja teollisuusalat.

Monipuolinen jaottelu mahdollistaa pätevöitymisen alueittain, rajoitettuna jopa juuri kulloinkin tarvittavaan työhön.

 


Henkilösertifioinnin yhteystiedot