Käytönvalvojat

 :

Käytönvalvojat

Inspecta Sertifiointi Oy myöntää kattilaitosten käytönvalvojien pätevyyskirjoja, joiden vaatimukset on annettu asetuksessa N:o 891/1999. Kattilalaitosten käytönvalvojilta vaadittava pätevyys on määritelty KTM:n päätöksessä N:o 953/1999.