Hitsauskoordinaattori

 :

Hitsauskoordinaattori

Hitsauskoordinoijien pätevyysrekisterin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen kolmannen osapuolen suorittama pätevyyden arviointi. Pätevyysvaatimukset pohjautuvat standardeihin SFS-EN ISO 3834-2, SFS-EN ISO 14731 ja SFS-EN 1090-2.