Sertifiointi ja arviointi

 :

Sertifiointi ja arviointi

Sertifikaatilla voidaan osoittaa, että tuotteet, johtamisjärjestelmät ja työntekijöiden osaaminen vastaavat kansainvälisiä, kansallisia tai paikallisia vaatimuksia. Sertifikaatti on myös kolmannen osapuolen antama pätevä todiste, joka osoittaa yrityksesi ponnistelevan laadun, turvallisuuden, kestävän kehityksen tai toiminta- ja toimitusvarmuuden puolesta.

Sertifiointia johtamisjärjestelmille, tuotteille ja henkilöstölle

Palveluvalikoimaamme kuuluu laaja-alainen järjestelmä-, tuote- ja henkilösertifiointi. Sertifioitu johtamisjärjestelmä on työkalu, joka tukee organisaation jatkuvaa kehittymistä ja auttaa vastaamaan asiakkaiden odotuksiin. Inspectan palvelut kattavat muun muassa sertifioinnit laatu- (ISO 9001), ympäristö- (ISO 14001), työturvallisuus- (OHSAS) ja energiajohtamisjärjestelmille.

Myönnämme myös tuotesertifikaatteja ja varmistamme tuotannon laatua. Näin autamme asiakkaitamme hankkimaan laitteistoille ja rakennustuotteille CE-merkin, FI-merkin tai täyttämään muut tuotteita koskevat viranomaisvaatimukset. Inspecta toimii ilmoitettuna laitoksena monille eurooppalaisille direktiiveille.

Henkilöstön osaaminen puolestaan varmennetaan henkilösertifioinnilla. Sertifioimme NDT-tarkastajatnostolaite- ja nostoapuvälinetarkastajat ja monien muidenkin alojen toimijat, kuten esimerkiksi telineasentajat.

Yhdessä sertifioinnin asiantuntijoidemme kanssa asiakkaamme voivat parantaa kilpailukykyään.