Mittaus ja kalibrointi

 :

Mittaus ja kalibrointi

Kurssimme tarjoavat perusteet mittauksen laadunhallintaan, toimintaperiaatteisiin ja mittaustarkkuuteen. Lisäksi saat työkaluja mittausepävarmuuden laskemiseen. Näiden oppien avulla voidaan vahvistaa luottamusta kauppakumppaneiden välillä sekä optimoida materiaalivirtoja.