Test course

ATEX Produktdirektiv har varit tvingande sedan 30 juni, 2003 och gäller för elektrisk och mekanisk (icke elektrisk) utrustning som skall verka i explosiv

ATEX Användardirektiv för arbete i explosionsfarlig miljö har varit tvingande sedan 1 juli 2006. Alla anläggningar, där en explosionsfarlig miljö kan förekomma, ska ha genomfört en riskbedömning med tillhörande zonklassifi cering samt utarbetat ett explosionsskyddsdokument för anläggningen.atmosfär.