Ympäristö

Ympäristöjärjestelmän ISO 14001 rakentaminen

Koulutuksessa opitaan kehittämään ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä sekä siihen liittyvä mittaristo. Koulutuksessa käydään läpi ympäristöjohtamisen keskeiset työkalut ja järjestelmän rakentamisen tärkeimmät vaiheet. Osallistujat saavat ”rautalankamalleja” sähköisessä muodossa oman ympäristöjärjestelmänsä rakentamisen tukemiseen.

Sisältö:           - ISO 14001:2004 -kilpailuetuna
- lähtökatselmuksesta ympäristövaikutusten määrittelyyn
- päämäärästä tavoitteisiin ja toimintasuunnitelmiin
- ympäristöjohtamisen työkaluja 

Sisältö:

 • ISO 14001 kilpailuetuna
 • lähtökatselmuksesta ympäristövaikutusten määrittelyyn
 • päämäärästä tavoitteisiin ja toimintasuunnitelmiin
 • ympäristöjohtamisen työkaluja 

Sisältö ja ohjelma

 

8.30 llmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 Avaus, ohjelma ja tavoitteet

9.10 Millaista kilpailuetua ISO 14001 antaa organisaatiolle?

 • miten ympäristöjohtaminen parantaa yrityksen kilpailuetuja?
 • miten sitouttaa johto ympäristöjärjestelmän rakentamiseen ?
 • miten perustella ympäristöjohtamisen tarve omalle henkilöstölle?

10.30 Mistä vaiheista ISO 14001 – johtamisjärjestelmän rakentaminen
koostuu?

 • mitä selvityksiä rakentamisvaiheessa on hyödyllistä tehdä
 • mitä ovat projektin päävaiheet
 • ympäristöstandardin keskeiset vaatimukset ja merkitys organisaation näkökulmasta
 • integroidut johtamisjärjestelmät, mitä pitää ottaa huomioon
 • kokemuksia ja näkemyksiä kehityspanosten suuntaamisesta rakentamisvaiheessa
 • ISO 14001 -sertifiointivalmiuden itsearviointi

12.00 Lounas

12.45 Keskeisten vaiheiden soveltamisharjoituksia

 • ympäristönäkökohtien tunnistus ja merkittävien vaikutusten arviointi
 • päämäärien, tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien tekeminen
 • lainsäädännön ja muiden sitoumusten tunnistaminen, ylläpito ja täyttymisen arviointi
 • normaali-, häiriö- ja hätätilanteiden hallinta, mitä ohjeistusta tarvitaan
 • miten edistää henkilöstön ympäristöosaamista
 • ympäristömittarien rakentaminen ja käyttö johtamisessa
 • ympäristöjärjestelmä toimivuuden sisäinen arviointi

14.00 Iltapäiväkahvi

14.15 Edellinen aihe jatkuu

 • tiivistelmä rakentamisvaiheista ja niiden sisällöstä
 • projektisuunnitelma: päävaiheet oman organisaation näkökulmasta

16.00 Päätösyhteenveto

Yhteystiedot