Sähköturvallisuus ja räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus (ATEX ja Ex)

Uudistuneen Suurjännitesähköasennusstandardin SFS 6001 muutokset

Voidaksesi suunnitella ja rakentaa turvallisia suurjännitesähköasennuksia, jotka täyttävät viranomaisten vaatimukset, tulee noudattaa SFS 6001 -standardia. Standardi on uudistunut ja tässä koulutuksessa opit tärkeimmät turvallisuusasiat yli 1000 V suurjännitesähköasennuksiin liittyen.

Tämän koulutuksen avulla sähköalan vastuuhenkilöt voivat ylläpitää ja osoittaa ammattitaidon.

Sisältö ja ohjelma

 

 08.30 - 09.00  Ilmoittautuminen ja aamukahvi

 09.00 Suurjännitesähköasennuksia koskevat vaatimukset

 • Sähköasennuksia koskevat määräykset
 • Standardin SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset tausta ja   perusrakenne

10.00 Standardin perusvaatimukset

 • Perusvaatimukset
 • Eristysvaatimukset
 • Laitevaatimukset

 11.00 Asennukset ja turvatoimenpiteet, apu- ja         ohjausjärjestelmät

 • Kosketussuojausvaatimukset
 • Rakennuksia koskevat vaatimukset
 • Apu- ja ohjausjärjestelmät

11.45 Lounas

12.45 Maadoituksia koskevat vaatimukset

 • Maadoituksen vaikutus turvallisuuteen ja toimintaan
 • Maadoituksen perusvaatimukset
 • Suurjännitesähköasemien vaatimukset

13.30 Kahvi

14.00 Maadoitusvaatimusten soveltaminen

 • Keskijänniteverkon kytkinasemat, jakelumuuntamot ja  erottimet
 • Vaikutukset pienjänniteverkkoon

15.00 Suurjänniteasennusten tarkastukset

 • Asennusten käyttöönottotarkastukset
 • Muut tarkastukset

~16.00 Koulutus päättyy 

Yhteystiedot