Painelaitteet ja hitsaus

Ajankohtaista energiasta - Vuosihuollon hallinta

Koulutuksessa paneudutaan vuosihuollon suunnittelussa huomioitaviin asioihin kuten tarkastuskohteiden valintaan, käytettäviin tarkastusmenetelmiin, lainsäädännön vaatimuksiin sekä toteutuksen aikaiseen toimintaan. Oikein toteutetut toiminnot varmistavat sujuvan ja kustannustehokkaan vuosihuollon ja niillä minimoidaan käytön aikaiset keskeytykset.

Koulutus on suunnattu energiayhtiöiden ja metsäteollisuuden kunnossapidon johdolle, kunnossapidosta vastaaville sekä kattilalaitosten käytönvalvojille. 

Sisältö ja ohjelma

Päivä 1: 

8:30 – 9:00 Ilmoittautuminen ja kahvit 

9:00 – 9:15 Tarkastusten ennakkosuunnitelmat – avain onnistuneeseen vuosihuoltoon

Jukka Verho, kaupallinen johtaja, Inspecta Oy 

9:15 – 9:45 Aloituspalaveri

Juha Visuri, laatupäällikkö, Inspecta Oy 

9:45 – 10:15 Painelaitetarkastajan näkökulma – mitä laki vaatii ja miten se toteutuu

Jyri Lavikka, johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus Oy 

10:15 – 10:30 Tauko 

10:30 – 11:15 Riskien hallintaa ennakkosuunnittelulla

Mikko Etelämäki, riski-insinööri ja Kyösti Korventausta, korvausinsinööri, If Oy 

11:15 –12.00 Sujuva vuosihuollon hallinta – kommunikointi eri osapuolten kesken

Jaakko Rautala, käytettävyysvastaava, voimalaitos, Metsä-Fibre Oy, Rauman tehdas 

12:00 – 13:00 Lounas 

13:00 – 13:45 Pitkäaikaiset palvelusopimukset vuosihuollon hallinnassa

Teemu Tapio, myyntipäällikkö, Valmet Technologies Oy 

13:45 – 15:00 Turbiini vuosihuollossa

Toni Hult, asiantuntija, Inspecta Oy 

15:00 – 15:30 Kahvi 

15:30 – 16:00 Painelaiteseuranta vaihtoehtona

Jorma Huttunen, toimialapäällikkö, Inspecta Oy 

16:00– 16:15 Päivän päätös ja yhteenveto 

18:00 Illallinen

 

Päivä 2: 

8:30 – 9:30 Korjaustöiden hyväksyntä

Juha Purje, johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus Oy 

9:30 – 10:00 Kahvitauko 

10:00 – 10:30 Vauriomekanismit kattiloissa

Johanna Tuiremo, johtava asiantuntja, Inspecta Oy 

10:30 – 11:00 Vaurioanalyysit – miksi?

Johanna Tuiremo, johtava asiantuntija, Inspecta Oy 

11:00 – 11:30 Elinikätarkastukset vuosihuollon yhteydessä

Tanja Päkkilä, asiantuntija, Inspecta Oy 

11:30 – 12.30 Lounas 

12:30 – 13:30 Havaintoja NDT-tarkastuksilla

Kari Latvala, erityisasiantuntija, Inspecta Oy 

13.30 – 14.30 Kehittyneet NDT-menetelmät vaihtoehtona

Jouni Koivumäki, aluejohtaja, Inspecta Oy 

14:30 – 15:00 Kahvi 

15:00 – 15:45 Tarkastustulosten analysointi ja johtopäätösten teko

Jyri Lavikka, johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus Oy 

15:45 – 16:15 Yhteenveto ja keskustelua

Jukka Verho, kaupallinen johtaja, Inspecta Oy

 

Yhteystiedot

  • training.finland@inspecta.com
    p. 010 521 600