Työterveys ja työturvallisuus

Uusi standardi ISO 45001 selkokielellä

Miksi osallistua?

Kansainvälinen standardisointiorganisaatio ISO on valmistelemassa uutta työterveys- ja työturvallisuusasioiden johtamista käsittelevää ISO 45001 standardia. Se valmistunee vuoden 2016-17 vaihteessa ja tulee korvaamaan aiemman OHSAS 18001 standardin. Standardiin tulee perustavanlaatuisia muutoksia sekä rakenteeseen että vaatimuksiin.

Merkittäviä muutoksia ovat hallintajärjestelmästandardien yhteinen rakenne ja määritelmät sekä osittain yhteiset tekstiosat. Toimintaympäristön hallinta, johtajuus ja työntekijöiden osallistuminen korostuvat uudessa standardissa.

Miten hyödyt?

Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän kokonaisuuden sekä tietää, mitä yksittäiset vaatimukset tarkoittavat käytännön toiminnassa.

Kurssi muodostuu alustuksista ja vuorovaikutteisista keskusteluista. Jokainen standardin vaatimus käydään läpi ja avataan ymmärrettäväksi. Kurssiin sisältyy aiheeseen johdattava etukäteistehtävä, joka puretaan koulutuspäivän aluksi.

Kuka kouluttaa?

Seppo Salo, pääarvioija, Inspecta Sertifiointi

Sisältö ja ohjelma

 

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 ISO 45001:2016 standardin muutokset vanhaan OHSAS 18001:teen verrattuina

  • Uudistamisen tavoitteet ja keskeiset muutokset
  • Annex SL ja sen merkitys

9.30 ISO 45001:2016 -standardi selkokielellä

4 Organisaation toimintaympäristö

5 Johtajuus

6 Laatujärjestelmän suunnittelu

7 Tukitoiminnot

12.00 Lounas

13.00 ISO 45001:2016 -standardi selkokielellä

8 Toiminta

14.00 Kahvi

14.15 ISO 45001:2016 -standardi selkokielellä

9 Suorituskyvyn arviointi

10 Parantaminen

15.30 Loppukeskustelu

~16.00 Päivä päättyy

Yhteystiedot

  • training.finland@inspecta.com
    p. 010 521 600