Painelaitteet ja hitsaus

Uusi painelaitelaki

Taustaa:  Suomen painelaitelainsäädäntö on uusittu ja tuli voimaan 1.1.2017. Uuden painelaitelain ja sitä täydentävien valtioneuvoston asetusten antamisen ensisijaisena syynä oli uuden painelaitedirektiivin 2014/68/EU määräysten saattaminen Suomen lainsäädäntöön.

Uusi lainsäädäntö tuo mukanaan uusia velvoitteita kaikille alan osapuolille, niin painelaitteiden valmistajille, maahantuojille, myyjille kuin myös omistajille. Tule kuulemaan, miten uudet säädökset vaikuttavat yrityksesi toimintaan.

Tavoite:  Seminaarissa saat kattavan tietopaketin uusista säädöksistä.

Sisältö ja ohjelma

08.30 lmoittautuminen ja aamukahvi

 09.00

Uusi painelaitelaki

-        Painelaitedirektiivi 2014/68/EU

-        Uuden painelaitelainsäädännön taustat

-        Säädösrakenne

-        Tarkastuslaitoksia koskevat säädökset

 10.00

Uudet säädökset ja painelaitteen valmistaja

-        Tarkastusmenettelyt eli moduulit

-        Painelaitteen riskien arviointi ja analyysi

-        Hitsauksen pätevöinti

-        Materiaalivaatimukset

-        Vaatimuksenmukaisuusvakuutus

 12.00 Lounas

 13.00

Valmistajaa koskeva osuus jatkuu

-        Korjaus- ja muutostyöt

 14.00

Painelaitteen maahantuojan ja myyjän vastuut

-        Uudet säädökset asettavat maahantuojille ja myyjille uusia velvoitteita

14.20 Kahvi

14.40

Painelaitesäädökset ja painelaitteen omistaja

-        Painelaitteen hankinta

-        Painelaitteen rekisteröinti ja määräaikaistarkastukset

-        Sijoitus ja käytönvalvonta

 15.40

Käytönvalvojan vastuut ja oikeudet

-        Pätevyyskirjat

16.00 Päivä päättyy

Yhteystiedot

  • training.finland@inspecta.com

    010 521 600