Koneturvallisuus, nostolaitteet ja nosturit

Työturvallisuus koneiden käytössä

Työturvallisuuslaki (738/2002) ja asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (VNa 403/2008) sisältävät monenlaisia koneiden ja muiden työvälineiden turvalliseen käyttämiseen ja tarkastamiseen liittyviä velvoitteita työnantajille. Myös työntekijöillä on oma merkittävä roolinsa koneiden turvallisen käytön takaamisessa. Koulutuksessa käydään läpi näitä koneturvallisuuteen liittyviä työnantajan ja työntekijöiden vastuita ja velvollisuuksia. Aamupäivän aikana käsitellään myös työpisteiden turvallisuusvaatimuksia koneiden aiheuttamien päästöjen ja niiltä suojautumisen kannalta. Koulutuksen iltapäiväosuudessa käsitellään koneiden riskien arviointia osana työpaikan kokonaisvaltaisempaa riskienarviointiprosessia sekä koneiden turvallisuuden varmentamista ja tarkastuksia. Lopuksi kuullaan esimerkkejä koneilla sattuneista tapaturmista ja niihin liittyvistä oikeustapauksista.

Heti koulutuksen alussa koulutukseen osallistuvilta kerätään kysymyksiä, joihin osallistujat toivovat saavansa vastauksia koulutuspäivän aikana. Kaikkiin aiheeseen liittyviin kysymyksiin pyritään löytämään vastaus päivän aikana.

Koulutuksen kohderyhmä:

Koulutus on tarkoitettu yritysten työturvallisuusasioista vastaaville henkilöille, työpaikan työsuojeluorganisaatioon kuuluville, käytössä olevien koneiden riskien arviointia tekeville sekä muille koneiden käytönaikaisesta turvallisuudesta vastaaville ja siitä kiinnostuneille henkilöille. Koulutus on yleinen eikä siinä rajoituta mihinkään tiettyyn koneryhmään tai teollisuudenalaan.

Koulutuksessa opiskellaan työturvallisuuden hallinnassa tarvittavia olennaisimpia koneturvallisuuden perusasioita, eli koulutukseen osallistuvilla ei tarvitse olla minkäänlaista ennakkotietoa aiheesta koulutukseen tultaessa.

Jatkona tälle koulutukselle järjestetään heti seuraavana päivänä samassa paikassa erillinen koneturvallisuuden teknisempää puolta käsittelevä koulutus Käytössä olevien koneiden tekninen turvallisuus”, jolloin koulutukseen tulevat voivat halutessaan osallistua helposti molempiin koulutuksiin.

Huom! Koulutukseen osallistuvat saavat 20 % alennuksen Inspectan kesällä 2016 julkaisemasta uudesta Koneturvallisuuden käsikirjasta. (Merkitse koulutuksen nimi ja ajankohta kirjan tilauslomakkeen kohtaan "Tilauksen lukumäärä".)

Sisältö ja ohjelma

8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

9:00 Koulutuksen avaus

−     Yleiset asiat

−     Osallistujien omien kysymysten kerääminen

Katri Tytykoski, Inspecta Tarkastus Oy 

9:30 Työnantajan ja työntekijöiden vastuita ja velvollisuuksia koneturvallisuudessa

−     Työturvallisuuslaki 738/2002

−     VNa työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 403/2008

Katri Tytykoski, Inspecta Tarkastus Oy 

10:45 Työpisteiden turvallisuusvaatimuksia

−     Työpisteen valaistus

−     Melu ja tärinä

−     Pölyt ja huurut

−     Säteily

−     Kemikaalit

Jukka Laaksonen, Inspecta Tarkastus Oy 

11:45 Lounas 

12:30 Koneiden riskien arviointi osana työpaikan riskien arviointia

−     menetelmät ja käytännöt

−     standardien hyödyntäminen

−     koneiden riskien hallinta: turvallistamistoimenpiteiden valinta ja ensisijaisuusjärjestys

Katri Tytykoski, Inspecta Tarkastus Oy

 13:30 Koneiden turvallisuuden varmentaminen ja tarkastukset

–        säännöllinen huolto ja kunnossapito

–        työvälineen toimintakunnon seuranta: tarkastukset, testaukset ja   mittaukset

–        työnsuorittajien pätevyys

Jukka Laaksonen, Inspecta Tarkastus Oy

14:15 Kahvi 

14:30 Esimerkkejä koneilla sattuneista tapaturmista ja niihin liittyvistä oikeustapauksista

Lakimies Jouni Kallioluoma, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue 

15:30 Kysymyksiä ja keskustelua 

16:00 Koulutus päättyy