Työterveys ja työturvallisuus

Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän (TTT) rakentaminen

Kurssi muodostuu alustuksista ja vuorovaikutteisista keskusteluista sekä pienimuotoisista harjoituksista. Standardin vaatimukset käydään läpi ja avataan ymmärrettäväksi.

Koulutuksen tavoite:

Osallistuja tuntee TTT-järjestelmän kokonaisuuden, sekä tietää, mitä yksittäiset vaatimukset tarkoittavat käytännön toiminnassa.

Sisältö ja ohjelma

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 Avaus, esittäytyminen ja koulutuksen tavoitteet

9.15 Yleistä standardin sisällöstä

 • Mitä käsitteitä OHSAS 18001 -vaatimuksiin sisältyy?
 • Millainen on OHSAS 18001 ”punainen lanka” johtamisen kannalta?
 • Mitä tulkintaa ja sovelluksia OHSAS 18002 antaa edellä oleviin vaatimuksiin?

Toiminnan suunnitteluvaatimukset

 • TTT-politiikka
 • TTT- Vaarojen tunnistamisesta ja riskien arviointi. Harjoitus
 • TTT-asioiden päämäärät ja hallintaohjelmat. Harjoitus
 • Lakisääteisten vaatimusten seuranta, toteutus ja vaatimusten täyttymisen arviointi. Esimerkki
 • Toiminnan organisointi, organisaation työsuojelutoiminta, työterveyshuolto

11.30 Lounas

12.15 Toteuttamisen vaatimukset

 • TTT-järjestelmän dokumentointivaatimukset
 • Henkilöstön vastuut, valtuudet, tietoisuus ja pätevyysvaatimukset
 • Sisäinen ja ulkoinen tiedonkulku ja tiedottaminen. Harjoitus
 • Toiminnan ohjauksen vaatimukset TTT-näkökulmasta. Harjoitus.

14.00 Iltapäiväkahvi

14.15 Parantaminen ja arviointi

 • Vaaratilanteiden tunnistaminen ja tutkinta. Esimerkki
 • Työterveys ja -turvallisuustoiminnan ennakoivat mittarit, indikaattorit, tulosmittarit ja tason vertailut. Esimerkki
 • TTT-järjestelmän sisäinen auditointi
 • Johdon katselmus

Integroitu johtamisjärjestelmä ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

 • Yhteiset elementit
 • Kokemuksia integroinnista

16.00 Päivä päättyy

Yhteystiedot