Työterveys- ja työturvallisuusasiat hyvässä johtamisjärjestelmässä

Koulutus antaa valmiudet soveltaa hyviä turvallisuuskäytäntöjä ja hyödyntää OHSAS-standardeja johtamisjärjestelmän kehittämisessä ja organisaation työhyvinvoinnin ja turvallisuustason parantamisessa.

Sisältö ja ohjelma

  • OHSAS 18001 ja OHSAS 18002 TTT-järjestelmän runkona ja kehittämistyökaluna
  • Case: Kokemuksia TTT-järjestelmän sertifioinnista
  • Turvalliskulttuuri tilastojen valossa
  • Keskeiset lakisääteiset vaatimukset ja niiden toteuttaminen, vinkkejä toteuttamisen tueksi
  • Kokemuksia TTT-asioiden integroimisesta johtamisjärjestelmään


8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 Päivän avaus

9.05 OHSAS 18001 ja OHSAS 18002 TTT-järjestelmän runkona ja
kehittämistyökaluna

11.00 Case: Kokemuksia TTT-järjestelmän sertifioinnista
HSEQ Manager Pasi Pölkki, Air Liquide Finland Oy

11.30 Lounas

12.15 Turvalliskulttuuri tilastojen valossa

12.45 Keskeiset lakisääteiset vaatimukset ja niiden toteuttaminen, vinkkejä
toteuttamisen tueksi

14.00 Kahvi

14.30 Kokemuksia TTT-asioiden integroimisesta johtamisjärjestelmään
· Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi, toimenpiteet ja ylläpito
· Työterveys- ja työturvallisuustavoitteet ja mittarit
· Työterveys- ja työturvallisuusasiat päivittäisessä johtamisessa
· Työhyvinvointi
· TTT-riskien hallinta
· Työterveyshuollon rooli ja osallistuminen
· Hyvät työturvallisuusmenettelyt: turvallisuuskierrokset, vaaratilanteiden
ilmoittaminen ja tutkinta sekä turvallisuuskoulutukset
· Sisäiset auditoinnit


16.30 Päivä päättyy

Yhteystiedot