Auditointi & Laatu

Toimittaja-arvioinnit käytännössä

Miksi osallistua? 

Koulutuksessa saat vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Miksi toimittajia arvioidaan?
 • Miten riskipohjainen ajattelu sopii toimittajavalvontaan ja mitä toteutusvaihtoehtoja on?
 • Mikä on uuden toimittaja-arviostandardin (PSK 8404) keskeinen sisältö, sen merkitys liiketoiminnalle ja toimittajakentän kehittämiselle?
 • Miten toimittaja-arvioinnit kannattaa toteuttaa?
 • Miten toimittajavalvonnasta saatavaa tietoa käytetään kokemuspohjan kartuttamiseen?
 • Tiivistettyä tietoa toimittajavalvontaa ja toimitusten laadunvarmistusta tukevista menetelmistä (esimerkiksi ISO 10005 laatusuunnitelmat, ISO 37500 ohjeita ulkoistamiseen sekä erilaiset tilaajien yhteenliittymien keräämät tiedot).

Miten hyödyt?

Koulutuksen jälkeen osallistujat tietävät, mitä uudistunut ISO 9001:2015 edellyttää ulkoistettujen palveluiden ja muiden toimittajien hallinnasta. Osallistujat saavat toimittaja-arviointistandardista (PSK 8404) käyttökelpoisen työkalun, jolla he pystyvät toteuttamaan tarvitsemansa arvioinnit osana omia kriteereitään.

Päivän aikana osallistujille muodostuu käsitys siitä, mitä riskipohjaisesti suunniteltu toimittajahallinta edellyttää tilaajalta ja mitä toimittajat voivat itse tehdä toimitusriskien vähentämiseksi.  He saavat myös tietoonsa, mitä muita menettelyjä voidaan käyttää toimituskyvyn selvittämiseen ja toimitusten laadunvarmistukseen.

Kuka kouluttaa?

Kaj von Weissenberg, liiketoimintapäällikkö, Inspecta Sertifiointi 

Sisältö ja ohjelma

 

08.30 - 9.00 Ilmoittautuminen

09.00 Päivän avaus

09.05 Toimittaja-arvioinnit

 • Tausta ja tarkoitus

10.00 Tauko

 10.15 Toimittaja-arviointistandardi PSK 8404

 • Sisältö ja käyttö

11.30 Lounas

12.30 Mitä ISO 9001:2015 edellyttää

 • Miten hyödynnän organisaationi nykyisiä toimittajavalinnan kriteereitä ja arviointeja

13.15 Toimittaja-arvioinneista saatavan tiedon hyödyntäminen

 • Muut tietolähteet kokemuspohjan kartuttamiseksi

14.00 Kahvi

14.15 Riskipohjaisesti toteutettu toimittajien toimituskyvyn ja toimitusten laadun valvonta

 • Miten toimittajat voivat itse pienentää valvonnan tarvetta?
 • Mitä muita työkaluja tilaajalla on käytettävissään riskien vähentämiseksi?

15.45 Keskustelua

~16.00 Päivä päättyy