Automaatioturvallisuus ja toiminnallinen turvallisuus

Toiminnallisen turvallisuuden perusteet

Koulutuksessa käydään läpi koko standardin IEC 61508 toisen painoksen mukainen toiminnallisen turvallisuuden elinkaarimalli. Koulutuksessa perehdytään eri suunnitteluvaiheissa käytettäviin suunnittelumenetelmiin, aihealueen peruskäsitteisiin, riskianalyysimenetelmiin sekä kelpuutukseen ja sertifiointiin liittyviin kysymyksiin. Kurssi sisältää myös perustietoa toiminnallisen turvallisuuden soveltamisesta esim. prosessi- ja koneenrakennusteollisuudessa.

Koulutus antaa perustiedot toiminnallisesta turvallisuudesta sekä perusteet standardin IEC 61508 uudistuneesta toisesta painoksesta. Koulutus ei ole tarkoitettu yksittäiselle sovellusalueelle vaan se on standardi IEC 61508 hengen mukaisesti yleinen sovellusalue riippumaton koulutus, jolla saatua tietoa voi soveltaa eri sovellusalueille. Koulutuksessa ei tarvita aikaisempaa osaamista toiminnallisesta turvallisuudesta.

Tutustu myös:
Koneturvallisuuskoulutusten hierarkiakaaviosta näkee yhdellä silmäyksellä Inspectan koko koulutustarjonnan koneturvallisuuden alueella. Kaavio kertoo myös havainnollisesti, mille kohderyhmälle kukin koulutus on ensisijaisesti suunniteltu ja minkä tasoisia eri koulutukset ovat.

Sisältö ja ohjelma

Koulutuspäivä alkavat kello 8.30 aamukahvilla.
Varsinainen luento-osuus alkaa kello 9.00 ja loppuu kello 16.30.
Luentojen välissä on lounas kello 12.00 ja iltapäiväkahvi kello 14.00.


Johdanto

Toiminnallinen turvallisuus -käsite
Direktiivit ja lainsäädäntö Suomessa
IEC 61508 standardisarja ja -perhe

Tauko

Soveltaminen
Toiminnallisen turvallisuuden pääperiaatteet
Toiminnallinen turvallisuus teollisuussovelluksissa
Tärkeimmät käsitteet

Lounas

Työprosessi ja organisaatio
Vaatimukset organisaatiolle
Turvatyöprosessi
Tarkastusvaatimukset

Riskin arviointimenetelmät
Alustavat riskiarvioinnit
Laitos- ja järjestelmätason riskit
Laitetason riskit

Kahvi

Turvallisuuden eheystasojen määrittäminen
TET/SIL-tasojen määrittäminen
Riskigraafi

Riskimatriisi

Yhteenveto ja keskustelua

Yhteystiedot