Automaatioturvallisuus ja toiminnallinen turvallisuus

Toiminnallinen turvallisuus ja IEC61508 ed. 2

Koulutuksessa käydään läpi koko standardin IEC 61508 toisen painoksen mukainen toiminnallisen turvallisuuden elinkaarimalli. Koulutuksessa perehdytään eri suunnitteluvaiheissa käytettäviin riskianalyysimenetelmiin, aihealueen käsitteisiin ja suunnittelumenetelmiin sekä kelpuutukseen ja sertifiointiin liittyviin kysymyksiin. Koulutus sisältää myös tietoa toiminnallisen turvallisuuden soveltamisesta esim. prosessi- ja koneenrakennusteollisuudessa.

Koulutus soveltuu henkilölle, joiden toimenkuvaan kuuluu turvallisuuteen liittyvien järjestelmien ja laitteiden suunnittelu, valmistus, käyttäminen ja ylläpito. Koulutus antaa vahvat perustiedot toiminnallisesta turvallisuudesta, tarjoaa mahdollisuuden osaamisen syventämiseen sekä uusimmat tiedot IEC 61508 standardin uudistuneesta toisesta painoksesta. Koulutus ei ole tarkoitettu yksittäiselle sovellusalueelle vaan se on standardin IEC 61508 hengen mukaisesti yleinen sovellusalue riippumaton koulutus, jolla saatua tietoa voi soveltaa eri sovellusalueille.

Koulutukseen osallistujalla olisi hyvä olla perustietoja toiminnallisesta turvallisuudesta ja/tai IEC 61508 – standardista.

Koulutuspäivät alkavat kello 8.30 aamukahvilla. Varsinainen luento-osuus alkaa kello 9.00 ja loppuu n. klo 16.00. Luentojen välissä on lounas kello 12.00 ja iltapäiväkahvi kello 14.00

Sisältö ja ohjelma

Päivä 1:

Toiminnallinen turvallisuus 1

Toiminnallisen turvallisuuden saavuttaminen

Yleinen turvallisuusstrategia

IEC 61508 vaatimusten täyttäminen

Toiminnallinen turvallisuus 2

Toimintamuodot

Toimintamuotojen vaikutus

Turvatoimintojen kohdentaminen

Tauko

Toiminnallinen turvallisuus 3

Vaatimusten täyttäminen

Laitteiston turvallisuuden eheys

Systemaattinen eheys

Reitit

Lounas

Riskien Arviointi

Harjoitustyö

Kahvi

Riskien Arviointi

Harjoitustyö jatkuu

Kertaus

Kertaus päivän aiheista

Workshop

Kysymyksiä & Vastauksia

Keskustelua

 

Päivä 2:

Eheystasovaatimusten täyttäminen

Suunnitteluperiaatteet

Laitteiston turvallisuuden eheys

Systemaattinen kyvykkyys

Ohjelmiston turvallisuuden eheys

Tauko

Dokumentointi

Dokumentointimalli

Vaatimusten hallinta

Turvallisuuskäsikirja

Lounas

Toiminnallisen turvallisuuden hallinta 1

Menettelyt

Organisaatio

Henkilöstö

Kahvi

Toiminnallisen turvallisuuden hallinta 2

Toiminnallisen turvallisuuden hallinta menettelyn arviointi

Toiminnallisen turvallisuuden hallinta menettelyn auditointi

Kertaus

Kertaus päivän aiheista

Workshop

Kysymyksiä & Vastauksia

Keskustelua

 

Päivä 3:

Käyttökokemukset

Käyttökokemusten kerääminen

Käyttökokemusten hyödyntäminen

Tauko

Tietoturva

Tiedon siirto

Väyläratkaisut

Tietoturvan hallinta

Lounas

Muutokset ja päivitykset

Muutosten ja päivitysten vaikutukset

Muutosten läpivienti

Hyväksynnät

Kahvi

Human Factors

Ihmisten toiminnan huomiointi

Standardointi- ja toimialatoiminta

Kotimainen ja kansainvälinen standardointitoiminta

Toimialajärjestöt 

Kertaus

Kertaus päivän aiheista

Workshop

Kysymyksiä & Vastauksia

Keskustelua

Yhteystiedot