Tietoturvallisuus ja IT-palvelut

Tietoturvallisuuden sisäinen auditointi

Koulutuksessa opitaan soveltamaan tietoturvallisuusstandardin vaatimuksia sisäiseen arviointiin ja arvioinnin menettelytapoja.

Koulutuksessa huomio kohdistetaan arvioijan kannalta tärkeisiin tietoturva-asiohin. Miten arvioinnit voidaan suunnitella ja toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti?

Koulutuksessa käydään läpi:

 • Tietoturvallisuuden sisäisten arviointien lähestymistapoja
 • Tietoturvallisuusjärjestelmän auditoinnin tehtävät
 • Tietoturvallisuusjärjestelmän auditoinnin suunnittelu
 • Loppukeskustelu

Sisältö ja ohjelma

8.30 – 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 Tilaisuuden avaus

 • Esittelyt
 • Tilaisuuden tarkoitus ja päämäärät
 • Osallistujien kokemukset auditoinneista
 • Osallistujien odotuksia ja toiveita

9.30 Tietoturvallisuuden sisäisten arviointien lähestymistapoja

 • Mitä tietoturvallisuus on?
 • Tietoturvallisuusjärjestelmän osat
 • Tietoturvallisuus ja laatu
 • Toiminnan vaatimustenmukaisuuden arviointi
 • Tekninen vaatimustenmukaisuuden arviointi
 • Arvioija sisäisenä kehittäjänä
 • Arviointimenettely ja jatkuva parantaminen
 • Johdon katselmusten suhde sisäiseen auditointiin
 • Ryhmätöitä, kysymyksiä ja keskustelua

11.45 Lounas

12.30  Tietoturvallisuusjärjestelmän auditoinnin tehtävät

 • Tietoturvallisuuspolitiikka
 • Riskien arviointi ja käsittely
 • Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän toiminta
 • Dokumentointivaatimukset
 • Koulutus- ja tietoisuusohjelma
 • Jatkuva parantaminen
 • Ryhmätöitä, kysymyksiä ja keskustelu 

14.00 Iltapäiväkahvi

14.30 Tietoturvallisuusjärjestelmän auditoinnin suunnittelu

 • Auditoijan pätevyys
 • Auditointisuunnitelma
 • Raportointi
 • Toimenpiteet
 • Toiminnan jatkuvuus
 • Ryhmätöitä, kysymyksiä ja keskustelua 

15.15 Loppukeskustelu

16.00 Päivä päättyy

Yhteystiedot