Koneturvallisuus, nostolaitteet ja nosturit

Turvallisuusnäkökohdat koneinvestoinneissa

Monet konehankintoja ja investointipäätöksiä tekevät olettavat, että turvallisuusasiat ovat kunnossa, kun kone on nimekkään valmistajan kertoman mukaan ”CE-hyväksytty” ja sen kyljessä komeilee siitä todistuksena CE-merkintä. Viimeistään allekirjoitettu EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus saa ostajan yleensä täysin vakuuttuneeksi siitä, että koneen valmistaja on hoitanut kaikki velvollisuutensa asianmukaisesti. Valitettavasti näin ei kuitenkaan aina ole. Koneiden hankinnoista vastaavilla onkin sen vuoksi merkittävä rooli konekaupan onnistumisessa myös turvallisuusnäkökohtien kannalta. Sen sijaan, että oltaisiin hyväuskoisia ja oletettaisiin koneiden valmistajien tuntevan kaikki turvallisuusmääräykset, konehankintoihin osallistuvilla tulisi vastapuoleen verrattuna olla vähintään yhtä paljon – ellei jopa enemmän – tietoa koneiden turvallisuutta koskevista vaatimuksista ja vastuiden jakautumisesta.

Koulutuksen sisältö:

Koulutuksessa käydään läpi niitä koneiden turvallisuuteen ja konedirektiivin 2006/42/EY vaatimuksiin liittyviä näkökohtia, jotka konehankintoja ja hankintaspesifikaatioita tekevien tulisi ottaa huomioon jo ennen hankintasopimusten allekirjoittamista. Kurssilla käydään läpi myös konehankintojen eri osapuolten vastuita ja velvollisuuksia koneiden turvallisuuden varmistamisessa.

Koulutuksen päätteeksi järjestetään ns. kysymysklinikka, jonka aikana käsitellään koulutuksen aikana esiin nousseita kysymyksiä ja/tai osallistujien toimittamia kysymyksiä (kysymyksiä voi toimittaa luennoitsijoille etukäteen kurssin ennakkokyselykaavakkeen kautta tai sähköpostitse).

 

Tutustu myös:

Koneturvallisuuskoulutusten hierarkiakaaviosta näkee yhdellä silmäyksellä Inspectan koko koulutustarjonnan koneturvallisuuden alueella. Kaavio kertoo myös havainnollisesti, mille kohderyhmälle kukin kurssi on ensisijaisesti suunniteltu ja minkä tasoisia eri kurssit ovat.

Sisältö ja ohjelma

8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9:00 Kurssin avaus ja päivän tavoitteet

 Konedirektiivin 2006/42/EY vaatimukset koneen ostajan näkökulmasta

  • Valmistajan velvollisuudet ostajan näkökulmasta
  • Koneen dokumentaatio ja merkinnät
  • Koneturvallisuusstandardien rooli konedirektiivin vaatimuksien soveltamisessa

 Katri Tytykoski, johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus

10:15  Edellinen aihe jatkuu

11:15 Lounas

12:00 Osittain valmiit koneet ja niiden hankinnassa huomioon otettavat erityisnäkökohdat

Katri Tytykoski

13:00 Turvallisuuden varmistaminen koneinvestoinneissa

  • Investoinnin suunnittelun ja toteuttamisen eri vaiheissa huomioon otettavat asiat
  • Koneen käyttövarmuuden ja kunnossapidollisten näkökohtien huomioon ottaminen koneita hankittaessa

 Jukka Laaksonen, johtava asiantuntija, Inspecta Tarkastus

 14:00 Kahvi

14:15  Edellinen aihe jatkuu

15:00 Turvallisuusvastuut ja -velvollisuudet konehankinnoissa

  • Eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet konehankinnoissa ja koneita käyttöönotettaessa (koneen toimittaja/valmistaja, tilaaja/työnantaja)

 Katri Tytykoski

15:30 Kysymysklinikka: kurssilaisten omien käytännön kysymysten käsittely

16:00 Koulutus päättyy

Yhteystiedot