Auditointi & Laatu

Tehokas sisäinen arviointi

Koulutuksessa:

 • saat perusvalmiudet arviointiin
 • syvennät ja tehostat arvioinnin toteutusta
 • opit tulkitsemaan ISO 9001:n ja ISO 14001:n merkityksen sisäisen arvioijan kannalta
 • ymmärrät arviointien merkityksen yrityksen johtamisen, kehittämisen ja kilpailukyvyn kannalta

Koulutus sisältää pienimuotoisen ennakkotyön. Koulutuspäivien välissä välitehtävänä on harjoitusarviointi omassa organisaatiossa.

Sisältö ja ohjelma

1. päivä

8.45 Aamukahvi ja ilmoittautuminen

9.00 Esittäytyminen ja osallistujien odotukset, ennakkotyön läpikäynti

10.00 Arviointistandardi ISO 9001 ja pääkohtia standardien vaatimuksista

10.30 Arvioinnin suunnittelu ja suoritus

 • organisaation strategia, tavoitteet ja arviointi
 • arvioinnin vuosisuunnittelu
 • toiminnon "tila ja tärkeys"
 • prosessien arviointi
 • arviointikohteiden valinta
 • mitä haluan saada esille arvioinnissa?
 • laadinko kysymyslistan?
 • miten havainnot kirjataan ja raportoidaan?

12.00 Lounas

13.00 Strategia, tavoitteet ja arviointi

 • sisäinen arviointi on koulutuksen väline
 • sisäinen arvioija jalkauttaa strategiaa
 • miten varmistetaan, että havaitut kehityskohteet todella toteutuvat?
 • arviointimenettely; arviointi on kaksisuuntaista kommunikaatiota

14.00 Iltapäiväkahvi

14.15 Arviointitekniikka

15.45 Yhteenveto ja välitehtävän anto

16.00 Päivä päättyy

Päivien välissä välitehtävänä on harjoitusarviointi omassa organisaatiossa.

 

2. päivä

8.45 Aamukahvi

9.00 Välityön läpikäynti

10.15 Kertausta ja yleistä arvioinnista

11.00 Korjaavat toimenpiteet

12.00 Lounas

13.00 Johdon katselmus

14.00 Iltapäiväkahvi

14.15 Mitä opimme – mitä asioita toteutan seuraavassa arvioinnissani?

15.45 Yhteenveto

16.00 Päivä päättyy 

Yhteystiedot