Auditointi & Laatu

Syventävä sisäinen arviointi ja parhaat käytännöt

Koulutuksen tavoitteena on avata sisäisten arviointien toteutukseen aivan uutta sisältöä, syvyyttä ja näkökulmaa, kytkeä sisäiset arvioinnit selkeästi organisaation kilpailu- ja suorituskyvyn arviointiin, tukea liiketoiminnan tuloksellisuutta sekä avata arviointien merkitys yrityksen johtamisen ja kehittämisen kannalta.

Koulutuksen sisältö: Koulutus koostuu alustavista luennoista, käytäntöön soveltavista esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista pohdinnoista. Koulutuksessa keskitytään arviointien sisältöön erilaisten viitekehysten ja hyvien kokemusten näkökulmasta. Koulutukseen sisältyy pienimuotoinen ennakkotyö.

Sisältö ja ohjelma

 

08:30 - 9.00 Aamukahvi ja ilmoittautuminen

09:00 Avaus

 • Esittäytyminen
 • Ohjelma
 • Koulutuksen tavoitteet

Varmentamisen, vakauttamisen ja kehittämisen näkökulmat

 • Toiminta- ja lähestymistavat
 • Arvioinnin suunnittelu, valmistautuminen, toteutus ja raportointi
 • Hyvän auditoinnin salat
 • Arvioijan profiili, vuorovaikutus, tilannetaju ja jämäkkyys

Asiakaslähtöisyyden auditointi

 • Odotusten toteutumista jarruttavat ja edistävät tekijät
 • Asiakkaiden vaatimusten kääntäminen tuoteominaisuuksiksi
 • Asiakaslähtöisten mittareiden seuranta
 • Palautejärjestelmät

Johtamiskäytäntöjen auditointi

 • Kriittiset tekijät kilpailukyvyn ja hyvän johtamisen kannalta
 • Johto palautteen pyytäjänä ja arviointitiedon hyödyntäjänä
 • Suunta ja tavoitteet
 • Ihmiset ja asiat
 • Innostavuus, joustavuus, valtuuttaminen
 • Vastuut ja organisointi
 • Seuranta ja mittaaminen

Henkilöstönäkökulman auditointi

 • Työnsisällöt ja tehtävät
 • Tiedot, ammattitaito ja osaaminen
 • Hyvinvointi, tyytyväisyys ja motivaatio
 • Palautteet

12:00 Lounas

13:00 Tuotanto- ja palveluprosessin auditointi

 • Kriittisten pisteiden laadunvarmistus, tarkistukset ja mittaukset
 • Prosessien johtaminen
 • 7M ja 7 hukkaa auditoinnin apuna
 • Ongelmat

Hankintatoimen, toimittajien ja kumppanuussuhteiden arviointi

 • Toimittajien arviointi, valinta ja seuranta
 • Toimittajayhteistyön kehittäminen
 • Hankintatoimen tehtävä ja suoriutuminen
 • Kumppanuuksiin liittyvät strategiset valinnat
 • Organisaatiorajat ylittävät prosessit
 • Win-win-win -periaate
 • Suoritus- ja kilpailukyvyn seuranta ja mittaus
 • Palautteen antaminen ja arviointi

14:30 Iltapäiväkahvi

Suunnittelun, tuotekehityksen ja projektin auditointi

 • Suunnittelumalli
 • Solmukohtana katselmukset
 • Asiakkaita ilahduttavat ja tärkeänä pitämät piirteet
 • Toteutettujen projektien kriittinen tarkastelu
 • Asiakkaan palautteesta ja kokemuksista oppiminen

Tulosten auditointi

 • Mitä mitataan?
 • Miten mitataan?
 • Mitä tulosten käsitellään ja hyödynnetään?
 • Taso, kehitys, vaihtelut

Yhteenvetokeskustelu

16:00 Päivän päätös

Yhteystiedot